Universiteit Leiden

nl en

Afronding Europees project INHERIT

Onlangs rondde PLATO het project INHERIT af, waarin competenties voor erfgoedprofessionals op het gebied van erfgoedinterpretatie, leerplannen en handreikingen voor het organiseren van trainingen zijn ontwikkeld.

In juni 2016 organiseerde PLATO een landelijke dag over erfgoedinterpretatie voor 12 professionals in de Nederlandse erfgoedsector in samenwerking met Marieke Zeeman & Annemarie De Regt (http://zeemanderegt.com/). Met alle deelnemers tijdens deze bijeenkomst, lanceerden we een initiatief om de behoeften voor professionele ontwikkeling van erfgoedprofessionals ten aanzien van erfgoedinterpretatie in kaart te brengen. De deelnemers zijn nu verzameld in een Nederlandse INTERPRET-groep op LinkedIn.

PLATO en haar partners zien mogelijkheden voor professionalisering in erfgoedinterpretatie in Nederland en interviewden daarom onlangs samen met Zeeman & De Regt een aantal professionals uit de Nederlandse erfgoedsector om ​​specifiek inzicht in de behoeften aan professionalisering ten aanzien van erfgoedinterpretatie te krijgen en interesse in deze trainingsinitiatieven in Nederland te ontwikkelen.

Meer informatie over INHERIT vindt u hier: http://www.interpretingheritage.eu/en

Op de website van INHERIT staan ook twee publicaties waar Jaap van Lakerveld en Ingrid Gussen van PLATO aan hebben meegewerkt. Dit zijn de ‘manual’ en de ‘guidelines’: http://www.interpretingheritage.eu/en/outcomes

Bekijk ook de laatste e-newsletter en nieuwsbrief van het INHERIT project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.