Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe Gedragscode Integriteit per 1 november van kracht

Het College van Bestuur heeft een nieuwe Gedragscode Integriteit vastgesteld voor haar medewerkers. Deze overkoepelt alle gedragscodes over integriteit die de Universiteit Leiden kent, onder meer op het gebied van onderzoek, omgang met studenten en inkoop. ‘De code schept helderheid’, zegt rector magnificus Carel Stolker.

Code beslaat alle facetten

In de loop van de tijd zijn diverse reglementen en codes van kracht geworden die betrekking hebben op integriteit of eraan raken. Het Lokaal Overleg (tussen de vakbonden en het College van Bestuur) kwam met de suggestie om die in samenhang te bekijken. Nicole van Os, voorzitter van  de werknemersdelegatie van het Lokaal Overleg: ‘We vroegen ons af: wat hebben we en waar zitten nog hiaten?’ In samenspraak met het College van Bestuur werd besloten te komen tot één overkoepelende Gedragscode Integriteit, waarin een overzicht wordt gegeven van wat er aan deze universiteit al is op dit gebied. Die Gedragscode is dus erg breed en beslaat alle facetten van het wetenschappelijk bedrijf. Dat zijn natuurlijk onderzoek en onderwijs maar ook de omgang van docenten met  studenten, het gebruik van gebouwen en terreinen en de inkoop van materialen en diensten. De laatste twee facetten, beoordeeld als ‘hiaten’, zijn nieuw toegevoegd.

Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur

Van bloemen tot boeket

‘We hadden eerst bloemen, nu hebben we een boeket’, zegt rector magnificus Carel Stolker. ‘De basis van de omgang die we hier met elkaar hebben is vertrouwen, zowel wetenschappelijk als in de ontmoetingen met elkaar. In het algemeen kunnen mensen echt wel varen op hun pluis/niet pluis-gevoel. Maar er zijn ook grijze gebieden die ruimte laten voor twijfel. Dan is het goed dat je houvast hebt aan een code. Aan de andere kant is een code er ook ter bescherming. In elke organisatie heb je machtsongelijkheid en daar mag niemand de dupe van worden.’

Vertrouwen in de wetenschap onder druk

Stolker vindt integriteit ook van belang voor het vertrouwen in de wetenschap. 'Frauduleuze wetenschap is dodelijk voor het vertrouwen van de samenleving in ons, universiteiten, en het duurt een tijd voor dat vertrouwen er weer is. Van de opvatting dat wetenschap ook maar een mening is, wordt Stolker dan ook niet bepaald vrolijk. ‘Het draait in de wetenschap om feiten en nog eens feiten, en vervolgens om deugdelijke en te controleren analyses. De wetenschap moet een bolwerk blijven waar mensen vertrouwen in kunnen en mogen hebben. Integriteit is voor ons van levensbelang.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.