Universiteit Leiden

nl en

Mark Rutgers nieuwe decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft prof. dr. M.R. (Mark) Rutgers benoemd tot nieuwe decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zijn benoeming gaat in op 1 maart 2017. Rutgers volgt prof. dr. Wim van den Doel op, die per 1 januari toetreedt tot de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Fotograaf: Jeroen Oerlemans

Momenteel is Rutgers directeur van de Graduate School of Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Hier is hij verantwoordelijk is voor het dagelijkse management en eveneens hoogleraar filosofie van het openbaar bestuur. Eerder was hij bij de Universiteit Leiden lid van het faculteitsbestuur Faculteit Sociale Wetenschappen en bekleedde hij de functie van Wetenschappelijk Directeur.

Loopbaan

Binnen de faculteit krijgt Rutgers de leerstoel Wijsbegeerte; Sociale filosofie. Hij studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden waar hij later promoveerde op het onderwerp Bestuurskunde als kennisintegrerende wetenschap. Later bekleedde hij de leerstoel Bestuurskunde, in het bijzonder in de filosofie en ethiek van het openbaar bestuur. In 2010 maakte hij een overstap naar de Universiteit van Amsterdam. Hij deed veel bestuurlijke ervaring op in diverse universitaire- en NWO commissies. Ook leidde hij het NWO pionier project 'The Renaissance of Public Administration'. Rutgers heeft meer dan 50 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

De overgangsperiode

Vanaf het vertrek van onze decaan Wim van den Doel op 1 januari tot de komst van Mark Rutgers op 1 maart zal vice-decaan prof. dr. Mirjam de Baar optreden als waarnemend decaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.