Universiteit Leiden

nl en

Hoogleraar burgerlijk recht prof. mr A.R. Bloembergen overleden

De afdeling bereikte het droevige bericht dat hoogleraar burgerlijk recht prof. mr. A.R. Bloembergen op 1 november 2016 is overleden. Hij wordt met eerbied en dankbaarheid herdacht. Bloembergen was hoogleraar in Leiden van 1965 tot 1979.

Auke Bloembergen promoveerde in 1965 in Utrecht op het onderwerp Schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Het proefschrift oogstte veel lof en is onder meer 'de eerste volwassen handleiding over schadevergoeding bij onrechtmatige daad in ons land' genoemd. Bloembergen, die hiermee baanbrekend werk verrichtte, volgde in datzelfde jaar Jan Drion op als hoogleraar burgerlijk recht in Leiden.

Bloembergen heeft als hoogleraar en vervolgens als raadsheer in de Hoge Raad een nauwelijks te overschatten bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het recht in Nederland, het denken over rechtsvinding en rechtsvorming, de verhouding tussen privaat- en publiekrecht en in het bijzonder ook het aansprakelijkheidsrecht.

Generaties studenten hebben mogen profiteren van de kennis en de diepgaande inzichten van deze scherpzinnige generalist. Voor zijn promovendi gold hij als een betrouwbaar baken, loyaal en constructief. Bloembergen spande zich op ook op andere wijze in voor zijn rechtsgebied: hij stond aan de wieg van de onder civilisten vermaarde 'Groene serie', die rechtspraak en literatuur op het terrein van het burgerlijk recht ontsloot voor de rechtspraktijk op een wijze die nog steeds ongeƫvenaard is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.