Universiteit Leiden

nl en

Beursstudenten gelauwerd op stadhuis

Zo’n 150 internationale beursstudenten aan de Universiteit Leiden waren op woensdag 16 november uitgenodigd op het stadhuis in Leiden. Daar ontvingen zij uit handen van locoburgemeester Paul Dirkse een certificaat als bewijs voor hun studietijd.

De bijeenkomst stelde de studenten in staat om kennis te maken met locoburgemeester Paul Dirkse, en vice versa. Ieder jaar trekt de Universiteit Leiden studenten van over de hele wereld die met behulp van een studiebeurs in staat zijn gesteld om hier te studeren. De personen uit deze lichting – zowel bachelors, masters als promovendi – kregen financiering uit maar liefst 31 verschillende beursprogramma’s.

Chinezen grootste groep

De studenten uit deze lichting zijn afkomstig uit meer dan veertig verschillende landen. China leverde de grootste groep, mede dankzij een aanvullend beurzenprogramma voor PhD’s met enkele Chinese universiteiten. Ook uit Indonesië en Oekraïne komen naar verhouding veel studenten. Een aantal van deze studenten komt met een beurs van het Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) programma. Via dat EU-programma kunnen instellingen in het hoger onderwijs subsidie aanvragen voor internationale mobiliteit van studenten of stafleden.

Extra certificaten

De dertien bursalen van het Holland Scholarship-programma kregen nog een extra certificaat vanuit dat specifieke beurzenprogramma. Daarvan werd er een symbolisch uitgereikt door Hester Bijl, de vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden. Ook de ontvangers van een LExS-beurs kregen een aanvullend certificaat. Dat ontvingen zij voorafgaand aan de opening van het academisch jaar tijdens een feestelijk bijeenkomst in het Academiegebouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.