Universiteit Leiden

nl en

Petitie: blijf investeren in de regionale VO-HO Netwerken

Een petitie moet ervoor zorgen dat de in veertien jaar opgebouwde samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en bedrijfsleven niet verloren gaat. Het ministerie van OCW wil de subsidie van 2,5 miljoen euro aan de regionale VO-HO-netwerken intrekken. Een van deze netwerken is het Regionaal Steunpunt Leiden, ondergebracht bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Onderwijsvernieuwing en behoefte bedrijfsleven 

De regionale samenwerkingsverbanden waren aanvankelijk uitsluitend gericht op bèta en techniek maar ze breiden zich uit naar alfa en gamma. De netwerken bieden een breed palet aan activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Met als doel: leerlingen/studenten beter voorbereiden op hun loopbaan. Ze dragen bij aan een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs (VO) op het hoger onderwijs (HO) en spelen in op de behoefte van het bedrijfsleven. Verder staan onderwijsvernieuwing en professionalisering van vakdocenten hoog op de agenda.

Girls Day in het Junior Science Lab

Regionaal Steunpunt Leiden

Landelijk zijn er tien regionale VO-HO Wetenschapsknooppunten waarbij twaalf universiteiten, achttien hogescholen, vierhonderd havo/vwo-scholen, en talloze bedrijven en maatschappelijke organisaties in betrokken zijn. In het Regionaal Steunpunt Leiden werken de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en vijftig vo-scholen samen. Dankzij het steunpunt zijn in Leiden cursussen, masterclasses en projecten georganiseerd. Zoals: een masterclass statistiek, professionele leergemeenschappen waarin docenten zelf nieuw lesmateriaal ontwikkelden, en bedrijfsbezoeken. Ook het Junior Science Lab is aangesloten bij het Regionaal Steunpunt Leiden.

Acuut probleem

In 2017 dreigt een acuut probleem voor de netwerken wanneer de overheidsbijdrage stopt. De betrokken organisaties financieren zelf al veel maar kunnen het niet alleen. Zij doen dan ook, gesteund door de onderwijskoepels VSNU (universiteiten), VO-raad (voortgezet onderwijs) en VH (hogescholen), een dringend beroep op de Tweede Kamer om het intrekken van de subsidie te repareren. De behandeling van de OCW-begroting van 1 t/m 3 november is daarvoor het geijkte moment. In de Strategische Agenda HO zijn weliswaar middelen toegezegd maar deze komen pas vrij vanaf 2018 en zijn nog niet geoormerkt. Op dinsdag 1 november brengen de netwerken en hun partners hun zorgen met een pamflet en een petitie onder de aandacht van de Tweede Kamer.

Mooie infrastructuur

Agnes Kemperman, landelijk voorzitter van de gezamenlijke VO-HO netwerken en hoofd van het Amsterdamse netwerk Bètapartners/Its Academy: ‘De netwerken vormen tezamen een landelijk dekkende, educatieve infrastructuur gericht op vakvernieuwing, aansluiting en professionalisering. Er is een mooie infrastructuur met behulp van OCW-subsidies opgebouwd. Tegelijk blijft er een grijs gebied  tussen de financiering van VO en HO bestaan. Een duurzaam betrokken overheid, ook met middelen, is cruciaal om te behouden en door te ontwikkelen wat is opgebouwd.

Teken de petitie

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.