Universiteit Leiden

nl en

Minder alert door cannabis

Regelmatige cannabisgebruikers zijn zich minder bewust van hun eigen fouten. Ook kunnen zij minder goed creatief denken. Dat concludeert psycholoog Mikael Kowal in zijn onderzoek naar de effecten van cannabis. Promotie op 6 oktober.

Dopamine

Kowal voerde experimenten uit onder 40 regelmatige gebruikers van cannabis. De controlegroep van 20 niet-gebruikers kreeg een wietplacebo. De psycholoog onderzocht de directe en chronische effecten van cannabis op dopamine gerelateerde functies, zoals creatief kunnen denken en het vermogen om eigen fouten te herkennen. De hersenstof dopamine is belangrijk voor de werking van onze hersenen en speelt onder andere een rol bij leerprestaties.

Minder goed in brainstormen

Uit zijn onderzoek bleek dat de blowers minder goed konden brainstormen, een cruciaal mentaal proces voor creatieve prestaties. Kowal: ‘Er is een wijdverbreid geloof onder cannabisgebruikers dat deze drugs creativiteit bevordert. Maar dit experiment spreekt dat tegen.’

Fouten slechter inschatten

Kowal toonde ook aan dat bij chronische gebruikers de hersenprocessen minder goed werken die betrokken zijn bij het monitoren van fouten. Een hoge dosis cannabis lijkt zowel van invloed te zijn op het onbewuste proces van verwerken van fouten als op de latere en bewustere fases van foutverwerking. Kowal: ‘Het is van belang om meer kennis te verzamelen over de effecten van cannabis op iemands vaardigheden om fouten te detecteren. Dit kan helpen bij het opstellen van een behandelprogramma voor drugsverslaving.’

Minder uitstoot dopamine

Ook op de lange termijn constateerde de psycholoog duidelijke effecten: cannabis verstoort de werking van dopamine in de hersenen. Bij de chronische blowers was een significante afname te zien van de spontane oogknipperfrequentie, een indicatie dat er minder uitstoot is van dopamine.

Meer onderzoek nodig

Uit ander wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat regelmatig cannabisgebruik op de lange termijn geen desastreuze gevolgen hoeft te hebben voor de opname van dopamine. Wellicht is de leeftijd waarop voor het eerst cannabis wordt gebruikt cruciaal, suggereert Kowal. Ook kan het soort gebruikte cannabis en de manier waarop neurobiologische processen op elkaar inspelen tot individuele verschillen leiden. Kowal: ‘Er is meer onderzoek nodig naar de effecten van cannabis en welke individuele gevolgen dat kan hebben op de mentale functies.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.