Universiteit Leiden

nl en

Vier nieuwe onderwijskrachten ingezet voor Inleiding Burgerlijk Recht

Per 1 september 2016 heeft de afdeling Burgerlijk recht er maar liefst vier medewerkers bij, in de hoedanigheid van promovendus, docent, piek-docent of student-assistent. Het gaat om Lotte Kremers, Thijmen Nuninga, Friso van de Pol en Janna Vermolen. Momenteel geeft dit kleurrijke gezelschap onderwijs aan propedeusestudenten. Hieronder hun portretten.

Lotte Kremers

Sinds september 2016 is Lotte Kremers verbonden aan de afdeling Civiel Recht en werkzaam als docent. Haar onderwijstaak omvat het verzorgen van werkgroepen in het bachelor onderwijs.

Lotte heeft zowel haar bachelor Rechtsgeleerdheid als master Civiel Recht aan de Universiteit Leiden behaald. Tijdens haar bachelor (2010 - 2014) heeft zij zich een jaar ingezet als bestuurslid bij JFV Grotius. Tijdens haar master (2014 - 2016) was zij voorzitter van de mastervereniging Civiel Recht Suum Cuique. Maandelijks zat zij als student-lid het Instituutsoverleg bij. Naast haar studie liep zij stage bij CMS te Amsterdam bij de afdeling Real Estate. Zij schreef haar scriptie over huurrecht, in het bijzonder de renovatie van 290 bedrijfsruimtes met behoud van het huurcontract. Tevens onderzocht zij als student-assistent voor Willem van Boom wijzigingen in de Wet Handhaving Consumentenbescherming ten behoeve van de herziening van het boek Handhaving Consumentenbescherming.

Thijmen Nuninga

Per 1 september 2016 werkt Thijmen Nuninga als Meijers PhD Fellow bij het Instituut voor Privaatrecht. In de zomer van 2016 kreeg hij de Meijers positie toegewezen op basis zijn onderzoeksvoorstel ‘Norm relativity and the election of remedies’.  Als promovendus zal Thijmen zich zetten aan de vraag hoe de keuze voor de juiste remedie in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht gemaakt wordt en zou moeten worden. In het bijzonder stelt hij zich daarbij de vraag hoe deze keuze zich verhoudt tot de aard van de geschonden norm.

Thijmen heeft in januari 2013 de bachelor ‘Rechtsgeleerdheid’ aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens zijn bachelor heeft hij één jaar als Erasmusstudent aan de Universiteit van Cambridge gestudeerd, waarin hij zich heeft toegelegd op het Engelse overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, en intellectuele eigendomsrecht. Zijn rechtsvergelijkend essay over wrongful birth in het Nederlandse en Engelse recht dat hij tijdens zijn bachelor schreef is in 2014 gepubliceerd in het European Journal of Law Reform.

In 2015 behaalde Thijmen de ‘Legal Research’ master in Utrecht. Tijdens deze onderzoeksmaster schreef hij onder andere over de toegang tot de rechter in octrooiprocedures, de rol van het mededingingsrecht in het verantwoordelijk houden van private regelgevers (gepresenteerd op de ECPR conferentie over Regulatory Governance in Barcelona in 2013), en de verhouding tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Hij schreef zijn scriptie over de zin en onzin van het taxonomische onderscheid tussen het aansprakelijkheidsrecht en het overeenkomstenrecht.

In 2016 behaalde Thijmen de Magister Juris graad aan de Universiteit van Oxford. Voor deze graad heeft hij zich verdiept in het Engelse privaatrechtelijke remedierecht, het on(ge)rechtvaardig(d)e verrijkingsrecht, het trustrecht, en het recht van de Europese interne markt. Naast zijn studies in Utrecht heeft Thijmen gewerkt bij de Rechtbank Midden-Nederland op de afdeling bestuursrecht en bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek op de afdeling Intellectual Property.

Friso van de Pol

Friso van de Pol is student-assistent geworden en verzorgt in die hoedanigheid propedeuseonderwijs  Inleiding Burgerlijk Recht. Zoals zijn functie al doet vermoeden studeert hij nog: Friso volgt de afstudeerrichting International Business Law (vierde jaar). Afgelopen jaar heeft Friso een semester aan Sciences Po Paris gestudeerd. Naast zijn studie is hij onder meer redacteur en bestuurslid van Ars Aequi. Eerder was hij bestuurslid van de Studievereniging Bedrijfsrecht (SBR Leiden). Deze zomer liep Friso stage in Amsterdam en New York bij een groot advocatenkantoor.

Zijn juridische interesses zijn breed, zowel binnen als buiten het recht. Financieel recht staat hoog op zijn lijstje vanwege de wisselwerking met economische disciplines. Civiel recht vindt hij boeiend vanwege het grote belang daarvan in het dagelijks leven en het grote scala aan toepassingsmogelijkheden. Een ander interessegebied is maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol die het recht daarbij kan (of zou moeten) spelen.

Dat Friso van schrijven houdt heeft hij al bewezen met een aantal redactionele commentaren, een artikel en een blog: R. de Graaff & F.Q. van de Pol, ‘Omgaan met de tijd’, AA 2015/06 (redactioneel),  T. Kok & F.Q. van de Pol, ‘De l’esprit d’Urgenda’, AA 2015/12 (redactioneel), F.Q. van de Pol & M. Wistuba, ‘Falling from cloud nine: a critical analysis of self-regulation regarding environmental sustainability in the financial sector’, in: Mordenate congresbundel Recht & duurzame ontwikkeling, publicatie in september/oktober 2016, en T. Bollemeijer & F.Q. van de Pol, ‘France and the state of emergency: moving in the wrong direction’, Leiden Law Blog May 2016.

Janna Vermolen

Janna Vermolen, voor medewerkers van de afdeling bekend als student-assistent van Willem van Boom, is inmiddels afgestudeerd en terug bij de afdeling in een nieuwe rol: piek-docent. Met Lotte, Thijmen, Friso en andere collega’s geeft zij nu onderwijs aan eerstejaars rechtenstudenten. Eindelijk! zoals zij zelf zegt, want zij was toe aan de volgende fase na het voltooien van haar studies Politicologie en Rechtsgeleerdheid. De in Amsterdam woonachtige Janna geeft in de zomer en herfst werkgroepen Inleiding Burgerlijk Recht en beoordeelt essays in het vak Rechtsvinding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.