Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe directie Academie der Kunsten

Drs. Lonneke Regter is benoemd tot Instituutsmanager en prof. dr. Henk Borgdorff is benoemd als Academisch Directeur van de Academie der Kunsten. Deze tweehoofdige directie volgt Frans de Ruiter (1946) op, die na ruim 15 jaar afscheid neemt als directeur van het instituut. Frans de Ruiter zal de komende jaren promovendi blijven begeleiden.

Samenwerkingsverband

De Academie der Kunsten/Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) maakt deel uit van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en is een samenwerkingsverband met de Hogeschool der Kunsten Den Haag. In ACPA komt academisch en artistiek talent op het hoogste niveau samen. ACPA biedt componisten, uitvoerende musici, beeldende kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid tot het doen van promotieonderzoek in en door de artistieke praktijk, via de doctoraatsopleidingen muziek: ‘docARTES’, en beeldende kunst en design: ‘PhDArts’. Tot nu toe zijn bij ACPA 34 promotietrajecten op succesvolle wijze afgerond. ACPA telt momenteel 76 promovendi. Het instituut faciliteert daarnaast kunstonderwijs voor studenten van de Universiteit Leiden en biedt keuzevakken aan voor studenten van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Lonneke Regter

Drs. Lonneke Regter (1978) heeft ruime ervaring als manager, directeur en projectleider in de culturele sector en de wetenschap. De afgelopen jaren was zij onder meer senior adviseur van de  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Raad voor Cultuur en was zij directeur van Het Nederlandse Vioolconcours. Lonneke Regter is daarnaast professioneel contrabassist.

Henk Borgdorff

Prof. Dr. Henk Borgdorff (1954) bekleedt in Leiden de leerstoel Theorie van het Onderzoek in de Kunsten. Daarnaast is hij lector Onderzoek in de Kunsten aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag, muziektheoreticus en filosoof. Eerder was Borgdorff gasthoogleraar aan de Universiteit van Gothenburg en lector aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Tevens was hij mede-oprichter/docent van docARTES, het doctoraatsprogramma voor componisten en uitvoerende musici, en is hij thans voorzitter van de Society for Artistic Research. Hij promoveerde in 2012 cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.