Universiteit Leiden

nl en

Interdisciplinaire Honours Class bekijkt effecten kindermishandeling

In de zomer vond in Leiden de Honours Class "The long term effects of Childhood Abuse from an interdisciplinary perspective" plaats. In één week krijgen de studenten les over de psychologische effecten van kindermishandeling, de biologische achtergrond en tot slot over de behandeling op latere leeftijd. Naast de colleges van verschillende docenten, zijn er ook ervaringsdeskundigen te gast en bezoeken de studenten tijdens een 'lab-tour' onder meer een hersenscanner in het LUMC.

De Honours Class wordt gevolgd door studenten van verschillende studierichtingen. Psychologen en geneeskundestudenten zijn in de meerderheid, maar er is ook een aantal rechtenstudenten dat deelneemt. 'Ik volg een master jeugdrecht en ben van daaruit geïnteresseerd geraakt', legt rechtenstudente Sandy (21) uit. 'Ik verwacht wel dat het moeilijk wordt, vooral als het over bijvoorbeeld de hersenen gaat.

Een andere kijk op de zaak

Met die verschillende achtergronden heeft Bernet Elzinga (hoogleraar Klinische Psychologie Universiteit Leiden) rekening gehouden in de opzet van de Class. 'Zo zitten studenten met verschillende achtergronden bij elkaar tijdens het bespreken van elkaars werk, zodat iedereen vanuit zijn eigen opleiding een bijdrage kan leveren aan een discussie', legt ze uit. 'Dat geeft telkens een andere kijk op de zaak.'

Gedurende de week krijgen de studenten veel theorie voorgeschoteld. 'Dat is redelijk intensief, maar doordat we er de hele week mee bezig zijn, is het mogelijk om nuances aan te brengen en veel verbanden te leggen.' Elke dag is er daarnaast een groepje studenten dat een aantal onderzoeken presenteert. 'Dat is wel anders dan in mijn gewone studie, omdat ik over dit onderwerp pas weinig onderwijs heb gehad', vertelt Tjarda (19, Geneeskunde) na afloop van haar presentatie, 'en ik kende mijn presentatiegenoten nog niet, ook dat was even wennen.'

Prof. Christian Schmahl

De echte wereld zien

Naast het dagelijkse klassikale onderwijs van Elzinga, zijn er ook diverse gastsprekers uitgenodigd. Zo kwam prof. Christian Schmahl uit Duitsland om te vertellen over de hersenen en was Hameeda Lakho te gast. 'Zij heeft ervaring met mishandeling in haar jeugd, het was erg indrukwekkend om te zien wat dat met haar doet', aldus studente Tjarda. Ook zijn de studenten op bezoek geweest bij het LUMC, om te zien hoe onderzoek in de praktijk verloopt. 'Ik vind het belangrijk dat de studenten niet alleen papieren kennis opdoen, maar ook de echte wereld zien', aldus Elzinga.

Interdisciplinair samenwerken

Wat telkens terugkomt in deze Honours Class is de samenwerking van studenten met verschillende achtergronden. 'Om wat te kunnen doen aan de gevolgen van kindermishandeling is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk', legt Elzinga uit. 'Het is lastig gebleken om dat in de praktijk voor elkaar te krijgen, waardoor het des te belangrijker is om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Door nu al interdisciplinair samen te werken, zullen deze studenten later makkelijker contact zoeken met mensen binnen andere vakgebieden', stelt Elzinga.

LUF maakt Honours class mogelijk

Om deze Honours Class mogelijk te maken, is het Leids Universiteits Fonds (LUF) financieel bijgesprongen. 'Wij vinden het belangrijk  dat studenten zich breder en dieper kunnen ontwikkelen, bij voorkeur op een interdisciplinaire manier', legt Annah Neve van het LUF uit. Eerder subsidieerde het fonds ook al de ontwikkeling van de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing, waar deze Honours Class een vervolg op is. Die subsidie was volgens Elzinga noodzakelijk om het onderwijs te kunnen geven. 'Aan zo'n interdisciplinair programma zijn hoge ontwikkelingskosten verbonden, die we met de subsidie hebben kunnen dekken.'

(Tekst IJsbrand Terpstra/ Foto's IJsbrand Terpstra en Maurits van Heusden)

Bezoek aan het LUMC, om te zien hoe onderzoek in de praktijk verloopt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.