Universiteit Leiden

nl en

Impact-evaluatie Erasmus+ programma

PLATO is betrokken bij het opzetten van Impact-evaluatie van een deel van het Erasmus + programma.

Het gaat om dat deel van het programma dat gericht is op uitwisselingen en mobiliteit van studenten en docenten in het beroepsonderwijs (Key action 1 VET mobility). In eerste instantie is begonnen met het analyseren van de beschikbare data die via aanvragen en rapportages van deelnemers (studenten en docenten) bij het nationale agentschap (in dit geval het CINOP) binnenkomen.
Op 26 en 27 september wordt de benadering en de stand van zaken besproken met verschillende nationale agentschappen op een bijeenkomst in Wenen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie