Universiteit Leiden

nl en

College geven in zorghuizen beloond met Cathprijs

De Stichting Edisen heeft de Mr. K.J. Cath-prijs 2016 gewonnen. Deze door twee Leidse studenten opgezette studentenorganisatie verzorgt colleges in woonzorgcentra.

Educatie voor Senioren

Senioren en jongeren komen te weinig in contact met elkaar. Dat vonden de studenten Bio-Farmaceutische wetenschappen Christophe Mombers en Arian Khoshchin. Daarom richtten ze in 2015 de stichting Edisen op, afgeleid van Educatie voor Senioren. Edisen ontwikkelt en verzorgt op locatie colleges voor ouderen in woonzorgcentra, gegeven door studenten.

Christophe Mombers (links) en Arian Khoshchin (rechts) poseren met rector Carel Stolker

Belangeloos initiatief

De jury van de Cath-prijs was onder de indruk van de bijdrage die Edisen levert aan de mentale gezondheid en vitaliteit van de oudere medemens. Zij vond ook dat het een grote verdienste is voor de universiteit dat de studenten op deze wijze als spil fungeren tussen universiteit en samenleving. De Cathprijs, zo staat in het juryrapport, kan worden beschouwd als een aanmoediging van de ondernemende student die belangeloos initiatief neemt. De prijs wordt een keer in de twee jaar uitgereikt.

Aangepast aan niveau publiek

De colleges van Edison zijn aangepast aan het niveau van het publiek. De vorm is, kort gezegd, infotainment: entertainment met een informatieve achtergrond. Veel beeld, weinig tekst. Ook moeten de colleges volgens Edisen ‘energiek en luchtig’ zijn. Een groep toehoorders is nooit groter dan vijftien personen, zodat interactie mogelijk is. De colleges kunnen over van alles gaan. Een greep uit de onderwerpen: gezichtsbedrog, broodjes aap, de oude Grieken, cultuurverschillen, slaap, de virtuele werkelijkheid en complotdenkers.  Alle deelnemende studenten kunnen colleges ontwikkelen, die na goedkeuring opgenomen worden in het portfolio van Edison. De stichting is inmiddels ook actief in Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Ambitie: méér virtual reality

Meer dan wekelijks colleges

Het mes snijdt voor de studenten  aan twee kanten, precies zoals de initiatiefnemers van het begin af aan voor ogen stond: maatschappelijk bezig zijn én ervaring opdoen. De bescheiden vergoeding van 15 euro per college komt uit wat de zorgcentra geven voor de colleges. Edisen is een groot succes: in 2015 gaven de Leidse studenten al  45 colleges. Dat is mede te danken aan de professionaliteit van de aanpak: zowel aan de organisatie als aan het materiaal en de studentdocenten worden hoge eisen gesteld.

Ambities

De studenten toonden zich blij en vereerd met de Cathprijs, waaraan 2500 euro is verbonden. Ze benadrukten dat Edisen uit de universiteit voortkomt. ‘Want zonder universiteit, geen studenten. En de universiteit heeft ons altijd gestimuleerd onze ambitieuze ideeën tot uitvoering te brengen.’ Een van de ambities voor dit jaar is méér virtual reality inzetten. ‘Zo worden senioren geprikkeld op een ongekende manier, en stimuleren we interacties tussen jong en oud.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.