Universiteit Leiden

nl en

Student At Your Desk – innovatie en onderwijs ineen

Universitair docenten zouden graag hun colleges aanvullen met digitale middelen, of hebben behoefte aan een toegankelijke ondersteuning. Student At Your Desk, een project binnen de Honours Academy, voorziet daarin door studenten en docenten direct in contact te brengen.

Laagdrempelige helpdesk

Veel docenten zouden graag hun hoorcolleges, presentaties en werkgroepen bij de tijd houden door ze op te leuken met filmpjes en foto’s, maar ze hebben er gewoon geen tijd voor. Door Student At Your Desk kunnen ze op een laagdrempelige manier om hulp vragen’, vertelt Chris de Kruif, onderwijsdirecteur van de Honours Academy. Naast deze functie is De Kruif ook docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. ‘Vanuit mijn eigen omgeving merkte ik dat er behoefte is aan een interne helpdesk, waar docenten op een informele manier om hulp kunnen vragen. De meerwaarde van het project is dat een student de docent letterlijk aan zijn/haar bureau kan helpen. Zo kan de student eenvoudig ideeën geven over hoe het anders kan.’

Creditcard

Tot nu toe is de helpdesk alleen beschikbaar binnen de Honours Academy, maar uiteindelijk moet StudentAYD  ten goede komen aan de hele universiteit. De Kruif: ‘Het is een project voor docenten die naast hun reguliere onderwijs ook honoursonderwijs geven. De kennis die ze opdoen door StudentAYD kunnen ze toepassen in al hun colleges. Iedere docent krijgt als het ware een creditcard, waarmee vier uur ondersteuning wordt vergoed.

Digitale kloof overbruggen

In maart bracht de Honours Academy een vacature naar buiten voor de functie van student-assistent als StudentAYD. Inmiddels zijn zestien studenten van diverse faculteiten geselecteerd. Rianne van Lieburg (20, Taalwetenschappen) is één van hen. ‘Veel docenten zijn niet opgegroeid met computers. Studenten die meedoen aan het project helpen docenten om de digitale kloof te overbruggen. Ik vind bijvoorbeeld dat het derde jaar van mijn studie heel erg is gericht op vaardigheden. Ik denk dat er daar veel winst te behalen valt door docenten digitale middelen aan te bieden zodat mijn studie meer de diepte in gaat.’

Tawatha Steendam (19, Geneeskunde) is ook student-assistent binnen het project. ‘Student At Your Desk is eigenlijk heel breed opgezet. We geven docenten tips over animaties en powerpointpresentaties. Maar door het directe contact kunnen studenten ook persoonlijk met ideeën komen. Zelf zou ik graag het zorgpreventieve deel van mijn studie willen uitbreiden. Ik vind het heel belangrijk om tijdens de studie Geneeskunde het gevoel te hebben dat je arts wordt. Door dit project zou ik dat meer naar docenten kunnen communiceren.’

Het verschil maken

Net als Steendam ziet Melinda Oerlemans (20, Rechten) de voordelen van het initiatief. ‘Het is een meer overkoepelend project, omdat alle faculteiten erbij betrokken zijn. Ik denk dat rechten wat conservatiever is in de opzet van colleges, terwijl er digitale middelen zijn die lesuren wat interactiever kunnen maken. Dit kunnen we dan ook aan docenten laten zien.’ 

De Kruif: ‘Studenten hebben vaak het idee dat ze geen verschil kunnen maken. Evaluatieformulieren worden meestal niet zo nauwkeurig ingevuld. Daarom is het voor docenten lastig om het onderwijs te verbeteren. Met dit project willen we op een laagdrempelige manier onderwijsinnovatie faciliteren.’ 

Student At Your Desk is beschikbaar voor honoursdocenten, en wordt met het begin van het nieuwe collegejaar operationeel.

(Tekst Monica Preller, juli 2016)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.