Universiteit Leiden

nl en

Conferentie leidt tot plannen voor meer religiewetenschap in het levensbeschouwelijk onderwijs

Op 21 juni 2016 vond in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden de conferentie ‘Religiewetenschap en religieonderwijs’ plaats. Meer dan honderd docenten, religiewetenschappers, uitgevers en beleidsmedewerkers gingen met elkaar in gesprek over wat de religiewetenschap kan betekenen voor onderwijs over religie en levensbeschouwelijk in het VO in Nederland.

Een terugkerend thema was dat er meer aandacht moet komen voor religie en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs, maar dan wel op een neutrale, religiewetenschappelijke manier. Voor zowel openbaar als christelijk onderwijs werd gepleit voor meer aandacht voor een vergelijkend perspectief met focus op vraagstukken die gelden voor religie in het algemeen, zoals ‘hoe werkt radicalisering?’, ‘hoe is de geleefde religie van gewone mensen anders dan de officiële religie?’, en ‘wat zijn de psychologische en sociale functies van religie?’ Verder werd gesproken over hoe de opleidingen docent Godsdienst/Levensbeschouwing versterkt kunnen worden: in de overwegend theologische HBO-opleidingen is behoefte aan meer religiewetenschappelijke kennis over andere religies dan het christendom, terwijl kennis van het christendom juist versterkt moet worden in de overwegend religiewetenschappelijke docentenopleidingen op WO-niveau. Op zowel VO- als HBO-niveau werd een behoefte vastgesteld aan beter lesmateriaal, dat put uit de nieuwste inzichten van de religiewetenschap.

Het werd afgesproken om als religieonderwijsveld verder samen op te trekken. In het najaar willen we staatssecretaris Sander Dekker en de werkgroep Ons Onderwijs 2032 een aantal aanbevelingen meegeven over het levensbeschouwelijke onderwijs van de toekomst. Deze aanbevelingen willen we bottom-up tot stand laten komen, onder medewerking van zoveel mogelijk betrokkenen, en de organisatoren van de conferentie willen dit initiatief vormgeven in samenwerking met partners binnen het religieonderwijsveld die niet direct betrokken waren als uitnodigers bij de conferentie (waaronder Verus, VOS/ABB, VDLG, VU, UvH en de HBO-instellingen). Verder willen de organisatoren van de conferentie samenwerking blijven faciliteren omtrent het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en een religiewetenschappelijk geïnspireerde vakdidactiek.

De conferentie werd georganiseerd door het Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR) in samenwerking met het Interfacul­tair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de UL (ICLON), de Afdeling Geschiedenis, Europese Studies en Religiewetenschappen (UvA), het Departement Filosofie en Religiewetenschap (UU), de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (RUG)  en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (RU).

Contact: Markus A. Davidsen

Zie hier voor het volledige programma en achtergrondmateriaal

Fotoreportage

Foto’s: Farah Nikijuluw

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.