Universiteit Leiden

nl en

Masterscriptie over kinderrechten? Ding mee naar de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2016!

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven dit najaar voor de vierde keer de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs uit. Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Op 1 november 2012 is deze scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd.

Prijs en voorwaarden

Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een geldprijs ter waarde van Eur 500,00 vrij te besteden. Voor beoordeling komen in aanmerking masterscripties (Nederlands en Engelstalig)  die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016) met minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is 1 oktober 2016, 12:00 uur. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden het reglement.

Jury

De jury bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten:

  • Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);
  • Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden);
  • Kristoffel Lieten, emeritus hoogleraar Kinderarbeid (Universiteit van Amsterdam);
  • Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland;
  • Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling (ISS Den Haag).

Eerdere winnaars

Winnares van 2015 krijgt de scriptieprijs overhandigd
uit handen van prof. Jaap Doek.

Vorig jaar heeft Yvonne ten Kate LL.M. de scriptieprijs gewonnen voor haar masterscriptie “Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen”.

In 2014 heeft Jill Stein LL.M. deze prijs uitgereikt gekregen voor haar masterscriptie “The Prevention of Child Statelessness at Birth under the Convention on the Rights of the Child: the Committee’s Role & Potential”.

In het najaar van 2013 is de eerste Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uitgereikt aan Rekha Ramlal voor haar scriptie met de titel “De ervaringen van kinderen bij het minderjarigen verhoor bij rechtbanken in civiele zaken”.

 

 

Contact

Vragen over de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs? Neem contact op met het secretariaat van de Afdeling Jeugdrecht. Dit kan via de e-mail jeugdrecht@law.leidenuniv.nl of telefonisch (071-5276056).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.