Universiteit Leiden

nl en

'Ik ga consolideren en de kwaliteit van het onderwijs blijven bewaken'

Begin april trad Ton van Haaften aan als nieuwe Dean van de Honours Academy. Het is nu aan hem om de pioniersfase om te zetten in een consolidatiefase en het honoursonderwijs daarmee een standaardonderdeel van het Leidse onderwijsaanbod te maken. Nu zijn eerste maanden er op zitten, blikt hij vooruit op de taken die hem te wachten staan en op de doelen die hij zichzelf heeft gesteld. Een van zijn doelen is het diverser maken van de studentenpopulatie op de Honours Academy, 'maar we willen studenten wel blijven aannemen op basis van hun kwaliteiten.'

Van Haaften is geen onbekende voor de Honours Academy. Eerder had hij al zitting in de adviesraad van de Honours Academy, was hij wetenschappelijk directeur van het Pre-University College en gaf hij colleges in het Leiden Leadership Programme. 'Daardoor kende ik de Academy al, wat de overdracht vergemakkelijkte', legt hij uit. 'Bovendien was Willemien den Ouden (voormalig Dean Honours Academy, red.) in de beginfase nog nauw betrokken, waardoor het een heel soepele overgang was.'

Leiden Leadership Programme voor PhD'ers

Van Haaften ziet het nu als zijn taak om het werk van de afgelopen jaren voort te zetten. 'In die jaren is er veel ontwikkeld en gepionierd. Nu is het tijd voor de consolidatie, waarin alles wat ontwikkeld is, normaal moet gaan worden. Dat gebeurt vooral op de achtergrond, waardoor het nog maar de vraag is of er voor studenten echt wat gaat veranderen', aldus Van Haaften. 'Wel moeten we de kwaliteit van het onderwijs kritisch blijven bewaken, we zijn tenslotte een onderwijseenheid.'

Het Leiden Leadership Programme (LLP) zal door Van Haaften als eerste aan een kritische blik worden onderworpen. 'Het zou waardevol zijn als grotere groepen met dat onderwijs in aanraking zouden komen', legt hij uit. 'Maar het is een redelijk duur programma, waardoor er grenzen aan de uitbreiding zitten. Daarom kijken we ook naar mogelijkheden om onze LLP-ervaringen in te kunnen zetten in het reguliere onderwijs.' Daarnaast zou hij het mastertraject ook graag naar de promotie-fase doortrekken. 'We zijn al actief van de middelbare schoolfase tot en met de master, dan is onderwijs aan PhD’ers natuurlijk een voor de hand liggende uitbreiding.'

Scouten voor meer diversiteit

Een ander belangrijk speerpunt –  een 'multiculturelere Honours Academy' – stipte Van Haaften al eerder aan tijdens het afscheid van Willemien den Ouden. Hoe gaat hij dat aanpakken? 'Een quotum heeft in ieder geval niet de voorkeur', legt hij uit. 'We willen studenten aannemen vanwege hun kwaliteiten, niet vanwege een quotum. Daarom zie ik meer in het actiever benaderen van ondervertegenwoordigde groepen.' Volgens hem is daar een taak weggelegd voor de docenten, die die groep studenten moeten scouten. 'Als dat lukt zullen we een betere afspiegeling worden van universitair Nederland en kunnen de studenten hier in de onderwijspraktijk profijt hebben van culturele diversiteit.'

Van Haaften is van plan om zo'n vier jaar werkzaam te zijn als decaan van de Academy. Het gaat om een parttime functie en hij is blij dat hij dat werk kan combineren met zijn werk als docent en onderzoeker in de taalwetenschap. 'Ik ben in het verleden in wisselende percentages bestuurder, docent en onderzoeker geweest, nu zijn die drie ongeveer in evenwicht. Ik heb me voorgenomen om in die balans richting mijn pensioen te gaan', blikt Van Haaften tevreden vooruit. 'En wellicht kan ik dat ook nog binnen de Academy gaan combineren, door bijvoorbeeld meer onderwijs in de honoursprogramma's te geven, dat lijkt me erg leuk.'

(Tekst IJsbrand Terpstra)

Afscheid Willemien den Ouden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie