Universiteit Leiden

nl en

Tachtigjarig Collegium Musicum vitaal als een jonge blom

Het bruisende Leids Studentenkoor en –orkest Collegium Musicum viert dit jaar haar zestiende lustrum met twee ‘majesteitelijke’ concerten op 17 en 18 juni. Het thema is dan ook ‘Compleet Maestoso’. Aan beide concerten gaat een lezing vooraf.

Puccini en Tsjaikovski

Om de verjaardag luister bij te zetten, zijn de Messa di Gloria van Puccini en de Vijfde Symfonie van Tsjaikovski uitgekozen. Solisten zijn tenor Eric Reddet en bas David Visser.

Geboren in 1936

De officiële geboortedatum van Collegium Musicum is 15 november 1936. Toen gingen het in 1934 door Leo Mens opgerichte Leids Studenten Zangkoor (LSZ) en een gelegenheidskamerorkest een nauwe band aan. Het kamerorkest bestond uit leden van  de Vrijzinnige Christelijke Studentenbond, onder leiding van dirigent Hans Brandt Buys. Zowel het koor als het orkest bleef een zelfstandige vereniging.

Onderschrift

Stagnatie gedurende Tweede Wereldoorlog

Klassieke muziek en studenten waren meteen een goede combinatie: Collegium Musicum floreerde. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog anders. Studentenverenigingen werden verboden. Het muziekgezelschap ging aanvankelijk nog stiekem door met repeteren. Maar toen de bezetter in 1942 ontdekte dat het nogal plotselinge opgedoken koor en orkest van de Remonstrantse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht ná de dienst speelde, in plaats van voor of tijdens de dienst, was het snel gebeurd.

De vlam gloeide nog

‘De verenigingen leken een stille dood te sterven, maar nog geen week na de bevrijding bleek dat de CM-vlam nog in vele harten gloeide’, zo is op de site van Collegium Musicum te lezen. En die vlam gloeit nog altijd. De samenwerking van koor en orkest bleef een succesformule. Toch kwam het pas in 1964 tot een fusie, nadat in 1954 de beide verenigingen al onder één bestuur waren gebracht.

Jaren zeventig

Buitenlandse tournees

Medio jaren zeventig  werd naast het grootkoor ook het kamerkoor opgericht. En ging Collegium Musicum voor het eerst op tournee naar het buitenland, naar Beieren. In die tijd werd vlijtig gespaard alvorens een reis kon worden ondernomen; tegenwoordig gaat het orkest met behulp van sponsoren standaard elke twee jaar. Dit jaar voerde de tournee naar Oostenrijk en Italië.

Eind jaren tachtig

Borrelen en feesten

Sinds begin jaren tachtig repeteert Collegium Musicum in het Lipsius, koor en orkest elk onder een eigen dirigent.  Dat stuwde de kwaliteit omhoog, en de vereniging groeide en bloeide. Nu is Gilles Michels dirigent van het koor. Hij kwam in 1993 en geldt nu als langstzittende dirigent van het Collegium. Jeppe Moulijn werd in 2015 de nieuwe orkestdirigent. Het serieuzere werk van het repeteren en uitvoeren gaat altijd hand in hand met gezelligheid; er zijn veel borrels en feesten, en het sociale leven rond Collegium Musicum bruist als nooit tevoren.  Het is de smeerolie voor het succes van het gezelschap. Je bent een studentenvereniging of niet, per slot van rekening.

________________________________________________

Mary-Joanne Verhoef, geneeskunde, eerste viool

‘De eerste twee jaren van mijn studie was ik met name actief bij studieverenigingen van geneeskunde. Maar mijn studentenleven was niet compleet zonder lidmaatschap van een studentenorkest. Bij CM sprak de combinatie van symfonieorkest en grootkoor mij aan.

Mary-Joanne Verhoef (foto Auke Florian
Hiemstra)

Ik wilde met plezier muziek maken met een groep gezellige mensen. Muziek breng je het beste over als je dat samen op een prettige manier kunt doen. Het niveau, dat bij het Collegium Musicus vrij hoog is, stijgt dan vanzelf. Het gezelschap is erg divers: studenten met weinig tijd om te oefenen, fanatieke studenten en conservatoriumstudenten. Je kunt op die manier ontzettend veel van elkaar leren en elkaar stimuleren. Ik heb bij CM ook altviool geleerd en bespeel dit instrument nu in kleine ensembles.

Nog altijd ben ik goed bevriend met degene die naast me zat tijdens mijn eerste open repetitie! Je leert anderen ook kennen op de borrels en de feesten, en natuurlijk tijdens de tournee. Zelf houd ik erg van kamermuziek en aan die diverse ensembles heb ik ook mooie vriendschappen overgehouden.  Ik ben nu met een aantal mensen bezig een gloednieuw dispuut op te richten, heel leuk!

Ik máák tijd om naar CM te gaan. Toen ik 2012 lid werd, ben ik na een half jaar al actief geworden in het bestuur. Een pittige tijd, maar wel de moeite waard en een waar ik met trots op terugkijk. Ook tijdens mijn coschappen ben ik doorgegaan met CM maar ben toen wel minder naar borrels en andere activiteiten gegaan. Alleen al concerten geven met de fijne mensen van CM is iets waarvoor je lid wilt zijn.’

Michaël van Brouwershaven, Leiden University College The Hague, tweede viool

‘Ik heb me aangemeld bij CM omdat ik de gezelligheid van samen spelen in orkestverband met andere mensen miste. Dit is ook meteen wat CM leuk maakt. Je werkt gezamenlijk toe naar de concerten, en ondertussen sluit je nieuwe vriendschappen en gaat je speelniveau omhoog.

Michaël van Brouwershaven

Wat mijn verwachtingen het meest heeft overtroffen is de sociale kant van CM: er worden enorm  veel leuke activiteiten georganiseerd zoals etentjes en feesten, en ook is er de mogelijkheid om bij te dragen aan de vereniging door actief te worden in een van de vele commissies.

Wat het meest heeft bijgedragen aan het maken van vrienden, was de tournee dit jaar naar Italië en Oostenrijk, een fantastische week. Daarbij is de wekelijkse borrel na de repetitie een prima gelegenheid om mensen te leren kennen.

Het lidmaatschap van CM valt zeker te combineren met je studie. In principe ben je alleen de maandagavond kwijt aan de repetitie. Er blijft dus genoeg tijd over voor je studie en andere dingen.’

(CH - de foto bovenaan deze pagina is gemaakt door Auke Florian Hiemstra)

Jubileumconcerten Compleet Maestoso van Collegium Musicum op 17 en 18 juni

Deze werken staan op het programma:

  • de Messa di Gloria van Giacomo Puccini  (1858-1924) is een populair stuk, maar dat is lang niet altijd zo  geweest. Het stuk raakte in de vergetelheid en is decennialang onuitgevoerd gebleven, totdat het in de Tweede Wereldoorlog opnieuw werd ontdekt. In 1952 werd het voor eerst na lange tijd weer uitgevoerd.
  • de Vijfde Symfonie van Pjotr Iljitsj  Tsjaikovski  (1840-1893) is een uitdagend orkestwerk dat voor alle instrumenten interessant is. De symfonie benut het orkest optimaal en er zijn voor verschillende instrumenten spannende soli weggelegd.

Lezingen:

  • op 17 juni geeft André Cruiz, onder meer dirigent van de Amsterdamse Händelvereniging.  om 19.30 u, voorafgaand aan het concert, een lezing over de Messa di Gloria.
  • op 18 juni spreekt Collegium Musicum-orkestdirigent Jeppe Moulijn, om 19.15 u,  voorafgaand aan het concert, over de Vijfde Symfonie van Tsjaikovski.

De lezingen zijn inbegrepen bij het concertkaartje. Bestel hier

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.