Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe master (subtrack) ‘Governance of Migration and Diversity’ speelt in op actualiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en de TU Delft hebben het initiatief genomen voor een nieuwe master (subtrack) Governance of Migration and Diversity. De interuniversitaire master start per september 2016.

In de multidisciplinaire master Governance of Migration and Diversity wordt kennis uit de sociologie, bestuurskunde, geschiedenis, ontwikkelingsstudies en urban studies geïntegreerd.

Dit is hét moment voor deze nieuwe master, die zich richt op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit. Er is grote behoefte aan kennis en vaardigheden om deze grote maatschappelijke vragen het hoofd te kunnen bieden. Deze opleiding biedt studenten de unieke mogelijkheid om les te krijgen van toponderzoekers uit verschillende disciplines van drie universiteiten. In het Engelstalige masterprogramma bestuderen studenten de oorzaken en maatschappelijke implicaties van migratie en diversiteit. Ook ontwikkelen ze professionele vaardigheden voor de omgang met migratie en diversiteit (‘governance’) in diverse organisaties en in politiek en beleid. Actuele vraagstukken, maar ook de bredere historische en internationale context krijgen een plaats in het onderwijsprogramma. 

De master bestaat voor de helft uit vakken die studenten gezamenlijk volgen aan de drie universiteiten. Voor de andere helft bestaat de master uit vakken die specifiek zijn voor de masteropleidingen die participeren in dit gezamenlijke programma.

In de afgelopen honderd jaar zijn er keer op keer pogingen gedaan om migraties te regelen op Europees niveau. Er is een enorme behoefte aan kennis en expertise op het gebied van migratie en diversiteit. Studenten die deze Master doen kunnen straks echt iets in het migratieveld. Als toekomstige beleidsmakers zullen ze sterker staan.

Diversiteit

Wat doet het begrip diversiteit zo nadrukkelijk in de naam van de masterspecialisatie? Die vraag beantwoordt Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis:

"Diversiteit is een gevolg van migratie. Door migratie verandert niet alleen de etnische, maar ook de religieuze samenstelling van de samenleving. De islam wordt bijvoorbeeld groter in Europa door immigratie. Etnische diversiteit kun je niet los zien van andere vormen van diversiteit zoals religie, klasse en sexualiteit. Dat is de reden waarom we diversiteit zo expliciet noemen in de titel van de opleiding.

Omgaan met etnisch verschil is dus omgaan met verschil in een samenleving, met het hele spectrum van alle verschillen. Maar welke verschillen zijn belangrijk? En hoe ga je ermee om? Neem als voorbeeld klassenverschillen. De klassenverschillen anno nu worden een beetje weggeredeneerd binnen de samenleving. Er wordt gezegd dat iedereen alle kansen heeft. Als er dan meer criminaliteit is onder allochtone jongeren, dan is dit niet vanwege het klassenverschil maar door het etnische verschil. Maar dat is maar zeer de vraag. Criminele jongeren zijn vaak laag opgeleide schoolverlaters die in achterstandsbuurten wonen met te veel mensen in één huis en die geen kansen op de arbeidsmarkt hebben. Is dat een klassenverschijnsel? Of is het een etnisch fenomeen?

Of neem de rollen van mannen en vrouwen. In onze samenleving is de rol van vrouwen veranderd in de loop van de tijd. Een van de redenen waarom veel vrouwenorganisaties zich met migratie gingen bemoeien was dat deze vrouwen bang waren dat ze de helft van de emancipatie moesten gaan overdoen. Dit soort dingen komen aan de orde in deze master. Hoe ga je om met alle aspecten van verschil? Omgaan met verschil is niet alleen omgaan met etnisch verschil."

Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. Marlou Schrover.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.