Universiteit Leiden

nl en

Hortus botanicus participeert in groot EU-onderzoek voedselveiligheid

De Hortus botanicus en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden zijn vanaf juni 2016 onderdeel van het Big Picnic Project, een Europees project waarbij botanische tuinen in Europa en Uganda een centrale rol spelen bij de problematiek rondom voedselveiligheid.

Veilig voedsel

Vanwege de groeiende wereldbevolking en het feit dat gewassen steeds eenzijdiger worden, is gezond en voedzaam eten een speerpunt. Vanaf 2016 tot en met 2018 krijgt de Hortus botanicus een Europese subsidie van €164.000 om evenementen en tentoonstellingen te organiseren om het Nederlandse publiek bewust te maken van de noodzaak rondom veilig voedsel.  Samen met Waag Society uit Amsterdam is de Hortus het enige Nederlandse gehonoreerde instituut.

Co-creatie

De Big Picnic is speciaal gericht op co-creatie. De Hortus gaat in de komende jaren dus niet alleen evenementen organiseren vóór bezoekers, maar vooral mét bezoekers. Dit staat in het kader van het thema Responsible Research and Innnovation (RRI), een concept waarbij het publiek actief betrokken wordt bij wetenschap en onderzoek. Niet alleen om het te begrijpen, maar ook om bepaalde behoeftes kenbaar te maken. RRI is een kernbegrip van het overkoepelende project: Horizon 2020.

Horizon 2020

Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, betaalbare duurzame energie en voedselveiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.