Universiteit Leiden

nl en

Wandelcollege Arbeidsverhoudingen in Den Haag

Als afsluiting van het keuzevak arbeidsverhoudingen bij de overheid brachten de studenten op 13 mei een bezoek aan Haagse instellingen. Een van de thema’s van dit door prof. J.J.M. Uijlenbroek en prof. B. Barentsen gedoceerde vak is dat van politiek-ambtelijke verhoudingen. Daarom werd het laatste college gewijd aan de gang van een wetsvoorstel langs de Haagse instituties, die letterlijk door de studenten werd nagelopen.

Centraal stond de invoering van het nieuwe ontslagrecht, de Wwz. Eerst werd de positie en invloed van het zogeheten maatschappelijke middenveld belicht, bij de SER. Beleidsmedewerker Anne Wouters vertelde daarnaast ook meer in het algemeen over de rol van de SER  en over werken bij de SER.  Het bezoek werd vervolgd bij het Ministerie van SZW, waar Corrine Pijnenburg (Beleidsmedewerker directie arbeidsverhoudingen) in ging op de rol die ambtenaren spelen bij het voorbereiden en in het parlement verdedigen van een wet. Wetgeveningschronologisch niet helemaal correct werd daarna, via het Binnenhof, de Raad van State bezocht. Daar verzorgde Arnold Weggeman (directeur Advisering) een inleiding over de inbreng van de Afdeling Advisering van de Raad in voorgestelde nieuwe wetten en regels.

Het vak Arbeidsverhoudingen bij de overheid wordt gedoceerd door de aan de Albeda Leerstoel (Arbeidsverhoudingen bij de publieke sector) verbonden bijzonder hoogleraren Uijlenbroek en Barentsen. Het vak wordt aangeboden in het tweede semester (Ba3).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.