Universiteit Leiden

nl en

Grote Europese subsidie voor onderzoek circulaire economie

Onder leiding van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability heeft een internationaal consortium een Europese subsidie binnengehaald voor onderzoek naar de circulaire economie, waarin alle grondstoffen worden hergebruikt.

Vier miljoen

De subsidie betreft een Marie Curie Innovative Training Network en bedraagt vier miljoen euro. Het onderzoeksprogramma start naar verwachting in het najaar van 2016 en duurt ruim drie jaar.

Aandeel Universiteit Leiden

In het nieuwe netwerk heeft het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden een belangrijk aandeel. Arnold Tukker, hoogleraar Industrial Ecology in Leiden en wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, leidt het netwerk. Binnen het netwerk gaan vijftien promovendi de omslag naar een circulaire economie van uiteenlopende perspectieven analyseren.

Breed consortium

Het consortium bestaat uit universiteiten, bedrijven en andere organisaties die nationaal en internationaal een toppositie hebben in het onderzoek naar de circulaire economie. Deelnemers zijn onder meer de Zweedse Linköping Universiteit, die een centrale rol heeft in het grootste Zweedse circulariteitsprogramma, de Aston Business School en Cranfield University. Deze laatste twee instellingen leiden grote Engelse programma’s op dit gebied. ‘Heel bijzonder is ook de samenwerking met een groot aantal industriële bedrijven en de Ellen MacArthur Foundation’, aldus Tukker. Die stichting erkt met partners als Google, H&M en Unilever aan circulaire economie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.