Universiteit Leiden

nl en

Professor Joris Voorhoeve sprak op OVSE bijeenkomst

Joris Voorhoeve, hoogleraar internationale organisaties aan de Universiteit Leiden en voormalig minister van defensie, was uitgenodigd om te spreken over vredesherstel in Europa na de oorlogen in Oekraïne en Georgië op een gezamenlijke bijeenkomst van het Forum voor Veiligheidssamenwerking en de Permanente Raad van de OVSE in Wenen op 9 maart.

Voorhoeve zei te betreuren dat, ondanks het belangrijke werk dat de OVSE heeft gedaan, schendingen van de basisafspraken waarop de OVSE rust de vooruitzichten van de organisatie hebben ondermijnd om het regionale veiligheidsorgaan te worden zoals dat in het begin van de jaren 1990 bedoeld was. Voortdurende schendingen van het internationale recht en grote misverstanden over het einde van de Koude Oorlog leiden volgens Voorhoeve tot een sterke verdeeldheid binnen de OVSE. Tegelijkertijd vereisen de uitdagingen waar de lidstaten voor staan, zoals klimaatverandering en transnationale dreigingen, het herstel van vertrouwen en samenwerking. “Samenwerking faalt waar dwangmatig beleid ontstaat”, zei hij, en voor een poging deze tendens te keren verwees Voorhoeve naar enkele van de aanbevelingen van het Panel van Eminente Personen in hun Rapport 2015,  zowel als naar de nadruk van het Duitse OVSE Voorzitterschap op het nieuw leven inblazen van de controle op conventionele wapens en op vertrouwen- en veiligheidsverhogende maatregelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.