Universiteit Leiden

nl en

‘Gemeentegrenzen kunnen barrières zijn’

Agglomeraties presteren minder goed dan steden met één bestuur. Dat blijkt uit onderzoek van Ton van Raan, professor kwantitatief wetenschapsonderzoek.

Uit Amerikaans onderzoek bleek onlangs dat de sociaaleconomische prestaties van steden meer dan proportioneel  toenemen als het aantal inwoners stijgt. Verdubbeling van het inwoneraantal zorgde voor 15 procent meer welvaart in de stad. Dat komt waarschijnlijk door de toename van het aantal fysieke en sociale netwerken.

Agglomeraties

De Leidse professor Ton van Raan en zijn coauteurs Gerwin van der Meulen en Willem Goedhart (Bureau Decisio, Amsterdam) treffen dit superlineaire verband nu ook aan bij alle Nederlandse steden met meer dan 50.000 inwoners.

Bruto Gemeentelijk Product

Opmerkelijk genoeg blijken stadsgewesten en agglomeraties - zoals Leiden en de daaraan vastgegroeide gemeenten - minder goed te presteren wanneer ze vergeleken worden met gemeenten met evenveel inwoners. Van Raan: ‘Ze hebben een lager Bruto Gemeentelijk Product dan vergelijkbare steden met één bestuur.’

Barrières

Mogelijk staan gemeentegrenzen in de regio optimale verbindingen in de weg. Van Raan: ‘Doordat een agglomeratie verschillende gemeentegrenzen heeft, kan dat fysieke, sociale, culturele en economische barrières opwerpen.’ Denk daarbij aan het ontstaan van gemeentelijk sentiment.

Nader onderzoek

Moeten we nu onmiddellijk van de Leidse regio één gemeente maken? Van Raan is ervan overtuigd dat dat een goed idee is, maar zegt ook: ‘Dit is een eerste verkenning, een pilotstudie. De bestuursstructuur is één factor, er kunnen natuurlijk meer variabelen een rol spelen. Welke factoren dit zijn, en welke rol zij precies spelen, zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.