Universiteit Leiden

nl en

Public Leadership Challenge: zoeken naar nieuwe oplossingen voor complexe problemen

Maandagmiddag 11 januari heeft de eerste Public Leadership Challenge plaatsgevonden: een bijeenkomst met professionals, academici en studenten. Deze stond in het teken van een veelbesproken onderwerp: de vluchtelingencrisis. Onder de deelnemers die zochten naar oplossingen voor de complexe problematiek waren onder andere vier studenten van het Leiden Leadership Programme.

'Leadership in isolation is nothing'

“Leadership in isolation is nothing. It only matters in context.” Zo opende Nikol Hopman van het Leiden Leadership Centre in Den Haag de middag. En de context waar de diverse groep deelnemers zich een middag lang over buigt, is de vluchtelingencrisis.
Gedurende de middag is stilgestaan bij uitdagingen waarmee relevante stakeholders, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Rode Kruis, het COA en de burgemeesters van Nederlandse gemeenten, in deze crisis geconfronteerd worden. Na het warme welkom van mw. Hopman, Professor Sandra Groeneveld en de andere organisatoren, hebben de stakeholders zichzelf geïntroduceerd en uiteengezet met welke uitdagingen zij te kampen hebben.

Hoe krijg je vluchtelingen betrokken, zonder dat je daarbij je neutrale positie opgeeft?

Met deze vraag worstelde Reinout van Santen van het Nederlandse Rode Kruis. Ondanks de brain drain – het verschijnsel dat hoogopgeleide mensen als eerste emigreren naar rijkere landen – lukt het hulporganisaties maar matig om deze slimme vluchtelingen te betrekken in de oplossing. Het blijkt lastig om de juiste vluchtelingen te vinden en daarnaast hebben deze soms sterke meningen over een conflict die zich lastig verhouden met de onpartijdige houding van het Rode Kruis.

Dynamische opzet

Om een antwoord te vinden op de uitdagingen van het Rode Kruis, het COA, BZ en de burgemeesters, waren alle deelnemers verdeeld over vier groepen die zich ieder bezig hielden met één vraag. Deze groepen vielen uiteen in subgroepen van wisselende samenstelling. In meerdere rondes hebben deze subgroepen eerst getracht een helder beeld te scheppen van de uitdaging door verschillende vragen te behandelen over het probleem, de oorzaken ervan, mogelijke oplossingen en belangrijke betrokkenen. Door de grote mate van diversiteit onder de deelnemers ontstond er een dynamisch en interactief gesprek over de verschillende uitdagingen.

Vervolgens kwam de groep weer bij elkaar om stil te staan bij de implicaties voor leiderschap. Vooral de vraag wat de rol van leiderschap zou kunnen zijn en welk soort leiderschap nodig is om de problemen te adresseren, stond hierbij centraal. De via het Leiden Leadership Programme opgedane kennis van leiderschap kwam hier in het bijzonder van pas.

Dit proces resulteerde uiteindelijk in creatieve posters en een concreet advies aan de stakeholders. Hoewel het vrijwel onmogelijk is in een paar uur tijd oplossingen te vinden voor de vluchtelingencrisis en de uitdagingen waarmee de stakeholders geconfronteerd worden, was het indrukwekkend te zien wat de dynamiek en interactiviteit van deze ‘challenge’ teweegbracht. Ook was het mooi om te zien hoe de voorstellen ontvangen werden door de stakeholders.

Public Leadership Challenge

De Public Leadership Challenge is een initiatief van het Leiden Leadership Centre in Den Haag, in samenwerking met de nieuw opgerichte Public Leadership Foundation. Aan de bijeenkomst van 11 januari hebben ook de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken en het jonge ambtenarennetwerk FUTUR bijgedragen. De afgelopen editie, die heeft plaatsgevonden in het Living Lab van de Faculteit Governance and Global Affairs te Den Haag, was de eerste van hopelijk een lange serie.

Heb je interesse in de volgende Challenge of vragen? Stuur een e-mail naar leadership@fgga.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.