Universiteit Leiden

nl en

Op de bres voor diversiteit

De Universiteit Leiden heeft op 4 februari het Charter Diversiteit ondertekend. De universiteit bevordert ook de komende jaren een diverse en inclusieve organisatiecultuur.

De universiteit zet zich bijvoorbeeld nog meer in voor gelijke behandeling en instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking, leeftijd, sekse, seksuele ori├źntatie of culturele, etnische of religieuze achtergrond. Dat levert meer veelzijdig onderzoek, onderwijs en talent op.

Bussemaker

Naast de Universiteit Leiden ondertekenden ook andere overheids-, onderwijs- en cultuurinstellingen het Charter Diversiteit. Zo ondertekende minister Bussemaker namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook de PO-Raad, het Deltion College Zwolle, de Hogeschool Rotterdam, Saxion, de Vrije Universiteit Amsterdam, Movisie en de Federatie Cultuur zetten een handtekening.

Diversiteit in bedrijf

Het Charter Diversiteit telt inmiddels 52 ondertekenaars, waardoor er een brede alliantie tot stand komt in het streven naar meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat. Het Charter is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies.

Meer weten?

Lees verder op de website van Diversiteit in bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.