Universiteit Leiden

nl en

Drie hoogleraren benoemd bij Academy of Creative and Performing Arts

Janneke Wesseling, Marcel Cobussen en Henk Borgdorff zijn per 1 februari 2016 benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, in de Academy of Creative and Performing Arts.

Janneke Wesseling

Prof.dr. Janneke Wesseling bekleedt de leerstoel Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten. Zij is Lector kunst en onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten, Den Haag, kunstcriticus van NRC Handelsblad en co-directeur van PhDArts, doctoraatsprogramma voor beeldend kunstenaars en ontwerpers. Zij promoveerde in 2013 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift De volmaakte beschouwer met als hoofdonderwerp de receptie-esthetica.

Marcel Cobussen

Dr. Marcel Cobussen bekleedt de leerstoel Auditieve Cultuur. Hij is Universitair Docent aan de Universiteit Leiden, jazzmusicus en filosoof en reeds jaren verbonden aan docARTES, doctoraatsprogramma voor componisten en uitvoerende musici; hij is tevens oprichter en hoofdredacteur van het open access, online Journal of Sonic Studies. Hij promoveerde in 2002 cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Deconstruction in Music.

Henk Borgdorff

Dr. Henk Borgdorff bekleedt de leerstoel Theorie van het Onderzoek in de Kunsten. Hij is Lector onderzoek in de kunsten aan de Hogeschool der Kunsten, Den Haag, muziektheoreticus en filosoof en was gasthoogleraar aan de Universiteit van Gothenburg. Tevens was hij mede-oprichter/docent van docARTES, doctoraatsprogramma voor componisten en uitvoerende musici, en is thans president van de Society for Artistic Research. Hij promoveerde in 2012 cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia.
 

Over de Academy of Creative and Performing Arts

Kernactiviteit van de Academy is het faciliteren van doctoraatstrajecten voor kunstenaars. Inmiddels hebben sinds 2009 32 promoties plaatsgevonden en bereiden ruim 70 kunstenaar/onderzoekers zich voor op hun promotie bestaande uit artistiek werk en een proefschrift.

Daarnaast bevordert de Academie der Kunsten het onderwijs- en onderzoeksverkeer tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, Den Haag (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Koninklijk Conservatorium), die via een Gemeenschappelijke Regeling in de zin der wet nauw met elkaar verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.