Universiteit Leiden

nl en

De stad als mijn heeft de toekomst

In een interview met het Leidsch Dagblad vertellen Ruben Huele en Ester van der Voet over het nieuwe project PUMA (Prospecting the Urban Mines of Amsterdam).

In het PUMA-project zal CML samen met partners De Waag Society, TU Delft en Metabolic een “geologische” kaart maken van Amsterdam: de voorraden van ijzer, koper en aluminium in de gebouwde omgeving, die op termijn weer opnieuw ingezet kunnen worden als secondaire materialen. Het project past binnen het concept “circulaire economie”, een beeld van een maatschappij waarin grondstoffen eindeloos worden hergebruikt om zo de productie van nieuwe grondstoffen, met alle milieugevolgen van dien, overbodig te maken.

Artikel in het Leidsch Dagblad

Het interview is verschenen in het Leidsch Dagblad van 16 Januari 2016.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.