Universiteit Leiden

nl en

Bruggen bouwen tussen wetenschap en bedrijfsleven

Van alle kanten neemt de druk op de wetenschap toe: het geld dat de samenleving investeert moet iets opleveren. ‘Meebewegen is het beste’, vindt Ivo de Nooijer, directeur van Luris, het valorisatie-instituut van de Universiteit Leiden en het LUMC.

Praten over genomics

Tech Talk. Onderzoekers van universiteit en bedrijfsleven praten op 19 januari op het Bio Science Park met elkaar over ontwikkelingen rond genomics. Het is één voorbeeld, Luris doet nog veel meer. Door bruggen te slaan tussen onderzoek en bedrijfsleven wil Luris wetenschappers helpen hun weg te vinden bij het vermarkten van onderzoek.  

Sturen met geld

Steeds vaker wordt van wetenschappers gevraagd om het maatschappelijk nut van hun werk aan te geven. Door de Nederlandse overheid en door onderzoeksfinanciers als EU en NWO. Dat is voor onderzoekers wel eens lastig: ze kunnen dit ervaren als inperking van hun vrijheid. Toch is geld een sterk sturend mechanisme geworden.

Partijen bij elkaar brengen

Luris brengt partijen bij elkaar, geeft voorlichting, helpt bij het schrijven van een onderzoeksaanvraag, zoekt mee naar een geschikte onderneming voor samenwerking, en helpt bij het opzetten van een bedrijf.  

Ivo de Nooijer

Bruggen bouwen

Het vermarkten van kennis is een zaak van de lange adem. Luris veranderde zijn pay off van Technology Transfer Office in Knowledge Exchange Office. De Nooijer: ‘Het gaat namelijk niet om het domweg overhevelen van bij de universiteit ontwikkelde kennis of technologie, maar om samenwerking, langdurige samenwerking vaak. Het gaat om bruggen bouwen tussen het bedrijf en de wetenschapper. Art Bos, knowledge broker, vult aan: ‘Vaak spreken ze in het begin elkaars taal nog niet, dat moeten ze leren. Ze moeten geïnteresseerd zijn in elkaars wereld. Een succesvolle samenwerking is altijd gebaseerd op een goede verstandhouding.’

Fundamenteel onderzoek

Art Bos

Veel wetenschappers menen dat de wetenschapsagenda’s van EU en Nederland het fundamentele onderzoek bedreigen. Maar De Nooijer vindt de tegenstelling toegepast/fundamenteel zinloos. Liever praat hij over nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.’ Bijvoorbeeld de zoektocht naar medicijnen tegen kanker – een belangrijke maatschappelijk vraag –  is fundamenteel van aard. Niet alleen omdat achter elk onderzoeksresultaat weer nieuwe vragen opdoemen. Ook omdat nieuwe effectieve behandelingen steeds vaker inzoomen op kleine groepen patiënten en hun bijzondere kenmerken.’ Bos merkt op dat dezelfde ontwikkeling in de natuurkunde plaatsvindt.

Meegaan in de ontwikkeling

De Nooijer vindt het niet zo gek dat de wetenschap verantwoording aflegt over de besteding van de verstrekte middelen en bijdraagt aan oplossingen voor problemen. ‘Waarom zou je niet in die ontwikkeling meegaan?! Probeer het standpunt van de samenleving te begrijpen en houdt er rekening mee. Het zou mooi zijn als we de interesse in de wetenschap niet alleen als een bedreiging ervaren. De belangstelling geeft ook aan dat mensen naar wetenschap kijken met hoop. En zelfs als die hoop soms niet realistisch is, is in gesprek gaan in alle gevallen het meest nuttig. Het zou pas echt zorgelijk zijn als de maatschappij de wetenschap de rug toekeert. ‘

Bio Science Park

De kennis waar in het bedrijfsleven belangstelling voor bestaat, of waarmee de wetenschapper zelf een onderneming wil opzetten, komt in Leiden veelal uit de hoek van de  life sciences &  health. Daarom onderhoudt Luris nauwe relaties met bedrijven in het Bio Science Park. Het park biedt ook allerlei faciliteiten voor beginnende ondernemingen, zoals begeleiding en (kleinschalige) kantoorruimte en labs. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.