Universiteit Leiden

nl en

Yvonne ten Kate wint derde Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs!

Met haar scriptie “Oost west, thuis best? Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen” heeft Yvonne ten Kate de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2015 in de wacht gesleept. Zij wordt beloond met een georganiseerde reis naar het VN-Kinderrechtencomité in Genève en een vrij te besteden geldbedrag.

Lezing – kinderrechten in het migratierecht

Corrien Ullersma leidde de middag in met een lezing getiteld “Hoeveel kind is een vluchtelingenkind? Perspectief op kinderrechten in het migratierecht”. De rechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn van toepassing op alle kinderen die zich op het Nederlandse grondgebied bevinden. Helaas ziet Ullersma in haar dagelijkse praktijk als migratierechtadvocate bij Van der Woude De Graaf Advocaten (Amsterdam) maar al te vaak dat de status van een kind wel degelijk een rol speelt in de aanspraak die zij kunnen maken op deze rechten. Zij sluit af met een (voorzichtige) vrolijke noot: er worden langzaamaan kleine stapjes vooruit gemaakt in het vooropstellen van het belang van het kind in het migratierecht.

Vijf zeer actuele onderwerpen

Na de lezing kregen alle vijf de genomineerden de kans om hun scriptie toe te lichten. De volgende onderwerpen kwamen in vogelvlucht ter sprake:

  • De rechtspositie van minderjarige staatlozen in Nederland, door Machteld van Werven;
  • Oost west, thuis best? Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, door Yvonne ten Kate;
  • De uitbreiding van kindereuthanasie naar 12-minners in Nederland, door Tim van de Meijdenberg;
  • De rol van kinderbeschermingsmaatregelen in het vreemdelingenrecht, door Marije Meijer;
  • Ouderlijk toezicht en het recht op privacy van het kind in de digitale samenleving, door Noortje Mulder.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen; een actueel onderwerp

Yvonne heeft in haar scriptie een zeer actueel onderwerp aan de kaak gesteld. Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met sleutelfiguren heeft zij getracht helderheid te scheppen in het in 2013 ‘herijkte’ beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Namens de jury prees Jaap Doek de winnares met haar goed onderbouwde analyse van de verhouding tussen het herijkte beleid en het internationale en Europese recht. Deze analyse heeft geleid tot een aantal heldere aanbevelingen en een checklist voor de uitvoeringspraktijk.

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children aan de student die de beste scriptie op het terrein van kinderrechten heeft geschreven. De prijs is ingesteld ter ere van professor Jaap Doek, vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, zowel in Nederland als internationaal.

De Afdeling Jeugdrecht feliciteert Yvonne van harte met het behalen van dit resultaat!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.