Universiteit Leiden

nl en

'Honours College heeft me veranderd in een actieve student'

'Met een grote glimlach kijk ik terug op het honours-onderwijs. Ik ben een studente geworden die in kansen en oplossingen denkt.' Dat zei Roos ter Elst, studente Pedagogiek, bij de uitreiking van de Honours-certificaten aan bachelorstudenten op 6 november in de Hooglandse kerk.

Honours college leverde veel energie op

Het is duidelijk dat Roos ter Elst in het honours-onderwijs helemaal opgebloeid is. Ze ging met een andere studente mee naar de voorlichting. Die zag af van inschrijving. Er was nog één week te gaan tot de sluiting daarvan. 'Véél te kort, vond ik, want ik moet altijd heel lang nadenken voor ik een keuze maak', zegt Roos. Toch koos ze, voor haar doen impulsief, voor inschrijven. En na de introductieperiode van een half jaar dacht ze: het zou zonde zijn om nu niet door te gaan. Die beslissing heeft haar veel gebracht. 'Het Honours College heeft goed voor ons gezorgd, we hebben veel persoonlijke aandacht gekregen. Mijn mentor zag en behandelde me als een student met een naam, een mens. Ik heb veel extra's gedaan, er waren vaak etentjes en borrels, en telkens kreeg ik weer nieuwe energie. Het Honours College heeft me veranderd van een wat passieve in een actieve student. Ik kwam ook steeds weer voor nieuwe keuzes te staan, maar die ging ik steeds meer zien als kansen, en ik ging denken in oplossingen. Ik besef nu wat leren is. Het Honours College heeft me vertrouwen in mezelf gegeven.'

Roos ter Elst na ontvangst van haar certificaat, samen met Dean Willemien den Ouden.

Presentatie-afspraak met ministerie gehaald

Naast twee studenten sprak ook prof. Willemien den Ouden, Dean van het de Honours Academy. Hoogleraar Immigratierecht Peter Rodrigues hield een lezing over de vluchtelingenproblematiek. Den Ouden is trots op het honours-onderwijs dat inmiddels vijf jaar bestaat, en groeit. Ze vertelde dat de uitreiking van de certificaten tot nu toe in de Marekerk plaatsvond, maar dat die te klein is geworden voor de 150 studenten en hun vrienden en familie. Ook kon ze melden dat de Universiteit dit jaar al voldoet aan de prestatie-afspraak met het ministerie van Onderwijs dat 10% van de studenten honours-onderwijs gaat volgen. Ze zei ook dat de Universiteit Leiden nog oplossingen moet vinden voor bepaalde problemen, zoals de financiering: de universiteit krijgt géén extra geld voor het honours-onderwijs. Voor de studenten die net zijn begonnen of willen beginnen aan het honours-traject had ze ook een boodschap: de studenten krijgen (nog) meer de kans om het honours-onderwijs toe te snijden op hun persoonlijke behoefte en belangstelling.

Amir Zamanipoor Najafabadi (geneeskunde) deed onderzoek in zijn Honourstraject, samen met iemand van de TU Delft. Ze presenteerden dat zelfs op een internationaal congres. Amir leerde samenwerken, organiseren, het belang van de sociale aspecten van samenwerken, en dat 'je niks kunt leren als je niks fout kunt doen'.

Meisjes in de meerderheid

Het kon niemand ontgaan: onder de laureaten waren de meisjes veruit in de meerderheid. Domweg turven leerde dat het gezelschap dat naar voren stapte om een certificaat op te halen, vrijwel op de kop af voor 75% uit vrouwen bestond en voor 25% uit mannen. De eerste jongeman van Geneeskunde die naar voren kwam, viel om deze reden zelfs een tussentijds hartelijk applaus ten deel. Het aantal gediplomeerden (v/m) daar was 23/8, precies de verhouding 75/25% die ook voor het totaal aanwezige gediplomeerden gold. Dat verschil is flink groter dan de v/m-verhouding in de totale reguliere studentenpopulatie die 60/40% is in het voordeel van de vrouwelijke studenten. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een aantal laureaten afwezig was wegens verplichtingen elders: ze volgen een master of doen een stage elders, al dan niet in het buitenland.

 

Wat is het Honours College?
In het Honours College van de Universiteit Leiden volgen studenten die meer willen en kunnen onderwijs naast hun reguliere studie. Daarvoor krijgen ze géén studiepunten die meetellen voor hun opleiding, wel komt er een extra vermelding op het supplement bij bachelordiploma te staan. De studenten kunnen zich disciplinair verdiepen, maar ook interdisciplinair verbreden of zich op een ander vakgebied te begeven. Het gaat daarbij om een samenhangend pakket van extra activiteiten, op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek. 

De trajecten starten met een oriëntatiefase in het eerste bachelorjaar (na het 1e semester). Voorwaarde om in het tweede jaar 'echt' te beginnen is: de propedeuse in één jaar halen. Beginnen kan ook nog zonder de oriëntatiefase in het eerste jaar gevolgd te hebben. Mits de student in het tweede jaar door de selectie komt die voor alle studenten geldt die, al of niet op grond van de oriëntatiefase, willen deelnemen. Het traject loopt vervolgens door tot en met het derde bachelorjaar. Na afronding van een volledig traject (30 extracurriculaire studiepunten) ontvangt de student een Honours Certificaat. De studenten hebben veel onderling contact, onder meer via de interdisciplinaire Honours Classes en de gezamenlijke activiteiten.
Het Honours College valt onder de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Daartoe horen ook het onderwijs voor scholieren (Pre-University College) en het Leiden Leadership Programma voor masterstudenten. Ook dit laatste programma is extracurriculair. Het Leiden University College The Hague valt met haar reguliere opleiding 'Liberal Arts and Sciences: Global affairs' wel onder het honours-onderwijs maar weer niet onder de Honours Academy.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.