Universiteit Leiden

nl en

Carolien Rieffe benoemd als Honorary Professor University College London

Carolien Rieffe is benoemd tot 'Honorary Professor' bij het prestigieuze UCL Institute of Education, University of London. Rieffe is bijzonder hoogleraar sociale en emotionele ontwikkeling bij Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. De extra benoeming versterkt een reeds bestaande band, en biedt unieke mogelijkheden voor intensieve samenwerking op onderzoeksgebied.

Wederzijds voordeel

Rieffe is benoemd voor een periode van vijf jaar aan dit prestigieuze instituut. In oktober bezocht zij het Institute of Education, gaf zij een lezing en ontmoette zij collega’s uit de academische wereld om de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking te verkennen. Alhoewel mijn benoeming officieel per 1 september is ingegaan, zou je kunnen zeggen dat dit bezoek de officieuze kick-off was, legt Rieffe uit.  

“Deze benoeming is bedoeld als win-win situatie, dus was het motiverend om gedachten en ideeën uit te wisselen met de onderzoekers van UCL. Het is mooi dat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en elkaar kunnen inspireren, maar het heeft ook pragmatische voordelen. Nu kunnen we bijzondere klinische groepen in ons onderzoek betrekken. Het Centre for Research in Autism and Education van UCL is recentelijk een onderzoeksproject is gestart naar een autismespectrumstoornis (ASS) bij meisjes. Omdat autisme tien keer vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes, richten de meeste onderzoeken zich uitsluitend op jongens. Dit betekent dat we slechts zeer beperkte kennis hebben over het sociale en emotionele functioneren van meisjes met een ASS. Toevallig heb ik net dit jaar een onderzoeksproject afgerond waarin een aantal meisjes met een ASS deelnamen, dus dit is hét moment om krachten te bundelen voor deze ‘verwaarloosde’ groep.”

Gezamenlijke projecten

Rieffe heeft al vele ideeën voor gezamenlijke projecten. “Onderzoekers met veel expertise in hun vakgebied werken op UCL. In het verleden had ik al de kans om met sommigen samen te werken, en ik kijk uit naar nieuwe projecten samen.” Bij één van deze projecten is professor Julie Dockrell betrokken, dé internationale expert op het gebied van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Julie is momenteel de enige onderzoeker die kijkt naar gedragsproblemen bij deze kinderen. Het meeste onderzoek gaat over hun taal en academische prestaties, legt Rieffe uit.

Samen met haar PhD student Neeltje van den Bedem en Royal Kentalis ontving Rieffe financiering om een groep kinderen met TOS drie jaar lang te volgen. “Ons doel is om de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen in kaart te brengen, en om te zien hoe we hiermee de ontwikkeling van psychopathologie kunnen voorkomen, zoals depressie en agressie. Wij zijn zeer blij dat Julie Dockrell betrokken is bij dit project, haar input is extreem waardevol.”

'Going European'

Rieffe heeft andere lopende internationale projecten buiten het Verenigd Koninkrijk. “Ik denk dat het belangrijk is om samen te werken met gelijkgestemde onderzoekers uit verschillende landen en culturen. Samenwerken zal uiteindelijk de algemene kwaliteit van het onderzoek ten goede komen, en het betekent een effectiever gebruik van middelen.” Daarom is Rieffe niet alleen van plan om onderzoekers van UCL te betrekken bij toekomstig onderzoek, maar heeft zij ook een project gestart waar onderzoekers uit Portugal, Spanje en Italië bij betrokken zijn.

“In dit pan-Europese project onderzoeken wij hoe adolescenten hun vrije tijd doorbrengen, wat voor activiteiten zij doen, en hoeveel vrienden zij hebben. Het doel is om uit te zoeken hoe deze activiteiten gerelateerd zijn aan pesten tijdens de tienerjaren. Pesten, zowel online als offline, is een groot probleem met vaak verschrikkelijke gevolgen voor zowel degene die pest als het slachtoffer.

Vooral een ongestructureerde vrijetijdsomgeving kan belangrijk zijn voor de ontwikkeling van tieners naar meer onafhankelijkheid, maar dit kan ook een risicovolle situatie zijn voor meer pesten. In de nabije toekomst hopen wij op nieuwe inzichten in de mechanismes die aan pesten ten grondslag liggen.”

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie