Universiteit Leiden

nl en

'A Healthy Diet for A Healthy Life' subsidie voor Lorenza Colzato

Lorenza Colzato wil onderzoeken of het gebruik van probiotica en tryptofaan de sociaal-cognitieve achteruitgang die optreedt bij het ouder worden, kan vertragen. Daarvoor ontvangt Colzato samen met haar collega's in Duitsland en Spanje een JPI 'A Healthy Diet for A Healthy Life' Joint Transnational subsidie van 1 miljoen euro.

Dit project onderzoekt als eerste project hoe probiotica en tryptofaan de sociale en affectieve cognitie bij het ouder worden kunnen verbeteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinaire en translationele benadering. Het project zal gezamenlijk worden uitgevoerd door:

  • Lorenza Colzato (Institute of Psychology - Leiden University) in Nederland

  • Peter Kirsch (Central Institute of Mental Health, Mannheim) in Duitsland 

  • Martin Reuter (University of Bonn) in Duitsland

  • Ana Rodríguez Moratinos (University of Extremadura) in Spanje

Mogelijk individuele voedingsprogramma’s

Veranderingen in genexpressie, de manier waarop de erfelijke informatie zich uitdrukt, worden veroorzaakt door de omgeving. Met behulp van deze zogenoemde epigenetica worden de mechanismen bestudeerd die ten grondslag liggen aan de interacties tussen hersenen, effecten van voeding en sociaal gedrag. Als de uitkomsten positief zijn, zou deze benadering een belangrijke stap voorwaarts kunnen betekenen bij de ontwikkeling van voedingsprogramma’s die zijn toegesneden op de individuele behoefte. Het onderzoeksvoorstel is het eerste dat studies op het gebied van genetica, epigenetica en de effecten van voeding combineert vanuit een sociaal-cognitief neurowetenschappelijk perspectief.

Zie ook

Vidi beurs

Dit project bouwt voort op Colzato’s huidige onderzoek naar hoe het cognitief functioneren verbetert door middel van voedingssupplementen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een Vidi-financiering van NWO in 2013. 
Vernieuwingsimpuls Vidi

Are we what we eat? 
Dr Lorenza Colzato – Neurocognition
The food we eat influences the way we think and the way we perceive the world. Colzato will investigate how the nutritional supplement tyrosine, a proteinogenic amino acid, can improve the control we have over our thoughts and our behaviour, particularly our goal-oriented behaviour. She will also study the reasons why this supplement is more beneficial to some people than to others. 
Lorenza Colzato on Leiden Psychology Blog: Are we what we eat?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.