Universiteit Leiden

nl en

Cursus Bètaberoepen in de Les

In samenwerking met het Bètasteunpunt Zuid-Holland gaat het Regionaal Steunpunt Leiden (RSP) een nieuwe cursus ontwikkelen: ‘Bètaberoepen in de Les’. Doel van deze cursus is om bètadocenten nog meer inzicht te geven in de aansluiting tussen lesstof en de praktijk in het bedrijfsleven.

De docenten maken in meerdere bijeenkomsten kennis met verschillende bedrijven en de daarbij horende bedrijfscultuur. Op deze manier wordt concrete en contextgerichte kennis opgedaan over bètaberoepen in het bedrijfsleven en de hierbij horende behoeftes vanuit het werkveld.
Hiervoor worden workshops, speeddatesessies en masterclasses georganiseerd. Er worden twee trajecten aangeboden, waarvan de één zich voornamelijk toespitst op scheikunde en biologie en de andere voornamelijk op wiskunde en natuurkunde.

Uiteraard telt de cursus voor de docenten mee in het Lerarenregister. De cursus wordt gehouden in het voorjaar van 2016, meer informatie volgt snel op de website van het Regionaal Steunpunt Leiden en het Bètasteunpunt Zuid-Holland.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.