Universiteit Leiden

nl en

23 landen aanwezig tijdens Universe Awareness International Workshop

65 communicatoren, educatoren, docenten en sterrenkundigen uit 23 landen van over de hele wereld namen deel aan de Universe Awareness (UNAWE) Internationale Workshop. De workshop vond plaats van 5-9 oktober aan de Leidse Sterrewacht en was onderdeel van de United Nations World Space Week.

Universe Awareness gebruikt de inspirerende aspecten van sterrenkunde om kinderen van 4 tot 10 jaar, voornamelijk uit kansarme gebieden, te interesseren voor wetenschap en techniek. UNAWE gebruikt de grootsheid en schoonheid van het heelal en het perspectief dat het heelal biedt om tolerantie voor verschillende culturen en een gevoel van wereldburgerschap te stimuleren. Speerpunten van UNAWE zijn lerarentrainingen, het produceren van hoogstaand educatiemateriaal en het bijhouden van een internationaal en interdisciplinair netwerk.

Ideeën, technieken en materialen uitwisselen

De tweejaarlijkse workshop biedt deelnemers de kans om ideeën, technieken en materialen uit te wisselen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en ingezet door het team en haar partners. Dit jaar werden ook vluchtelingen in Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop, zodat het UNAWE programma verbonden kan worden met de vluchtelingengemeenschap.

Educatie in sterrenkunde

Een doel van de workshop was de evaluatie van sterrenkunde educatie- en communicatiematerialen die UNAWE heeft ontwikkeld voor heel jonge kinderen. Deelnemers bediscussieerden de rol van sterrenkunde en ruimtevaart tijdens de ontwikkeling van kinderen, vakdidactische kennis over sterrenkunde-educatie en de rol van sterrenkunde in het onderwijscurriculum. De workshop richtte zich op een mogelijke evaluatie van de langetermijneffecten van het blootstellen van hele jonge kinderen aan de inspirerende en motiverende aspecten van sterrenkunde. Tijdens een educatiemarkt werden de beste middelen uitgestald die door UNAWE partners van over de hele wereld zijn ontwikkeld.

Kometen en de Rosetta missie

Op donderdag bezochten de deelnemers ESTEC in Noorwijk, waar Matt Taylor, project wetenschapper voor de Rosetta missie, een inspirerende lezing gaf over kometen, de Rosetta missie en publieksbereik. Clara Cruz Nibrugge, wetenschapper en project coördinator voor ESA’s educatieproject ESERO (European Space Education Resource Office), sprak over het brede educatieprogramma van ESA. Hierop volgde een workshop door Wendy van der Putte van Science Center NEMO namens ESERO Nederland, over hoe de Rosetta missie gebruikt kan worden om kinderen te leren over de afstanden in ons zonnestelsel, water in de ruimte en leven op Aarde.

Space Awareness

Tijdens de week werden verschillende workshops gegeven door onder andere het Go-Lab project, IAU astroEDU, Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI) en Space Awareness. Space Awareness is een nieuw internationaal project, aangestuurd vanuit de Leidse Sterrewacht en gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. Het biedt een scala aan activiteiten en tools om kinderen en tieners te inspireren met ruimtevaart en astronomie. Het project gebruikt de spannende aspecten van de ruimtevaart om hun interesse voor wetenschap en technologie te wekken en bij hen een gevoel voor wereldburgerschap te stimuleren.

Open Science Centre

Een ander project van het Universe Awareness team in Leiden dat tijdens de workshopweek werd gelanceerd, is Open Science Centre (OSC). OSC wil afgelegen gemeenschappen verbinden met wetenschap en technologie. OSC is een ruimte om te leren en te ontmoeten en om de lokale gemeenschap te betrekken, waardoor duurzame ontwikkeling gestimuleerd wordt. OSC zal actief bijdragen aan doelen voor duurzame ontwikkeling die opgesteld zijn door de United Nations, zoals het stimuleren van gelijkheid tussen geslachten en gemeenschappen. Ook zal OSC zich focussen op creatief leren.

De volgende Internationale UNAWE Workshop wordt georganiseerd in 2017.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.