Universiteit Leiden

nl en

Verslag bètacoördinatorenoverleg september 2015

Afgelopen 14 september vond het bètacoördinatorenoverleg wederom plaats. Hierbij stuurt elke bij het Regionaal Steunpunt Leiden-aangesloten school een afgevaardigde om de projecten van het RSP te bespreken en mee te denken over de toekomst. Onder meer werd de samenwerking met het Bètasteunpunt Zuid-Holland, en de op te richten Bèta-school besproken.

De regionale steunpunten Leiden en Zuid-Holland gaan intensiever samenwerken. Als de plannen doorgaan, ontstaat in één klap een dubbel zo groot aanbod, doordat scholen dan gebruik kunnen maken van het aanbod van beide steunpunten. Hierdoor komt o.a. ook slagkracht vrij voor het opzetten van een nieuw project, de ‘Bèta-school’. De Bèta-school wordt een project voor de vwo leerling met een uitgesproken interesse in bètavakken. Voor deze Bèta-school worden aankomende periode digitale lesmodules ontwikkeld. Hiervoor zoekt het Regionaal Steunpunt Leiden (RSP) enthousiaste docenten die tegen een vergoeding willen helpen dit lesmateriaal te ontwikkelen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het RSP via rspleiden@science.leidenuniv.nl.

Omdat ons aanbod van cursussen, bijeenkomsten en andere activiteiten gebaseerd is op de behoefte vanuit de docenten en scholen, wil het RSP graag weten waar vanuit de werkvloer behoefte aan is. Daarom is het RSP op dit moment bezig met een inventarisatieronde om aan de hand hiervan nieuwe programma’s te ontwikkelen. 

Nog geen lid?

Bent u geïnteresseerd in de diensten van het RSP, maar is uw school nog niet aangesloten? Het RSP is bezig met een uitbreidingsronde waarbij ook enthousiaste scholen buiten de Leidse regio worden bezocht. Meer informatie kunt u vinden op deze website, voor vragen kan er contact worden opgenomen per mail.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.