Universiteit Leiden

nl en

Rutsel Martha verzorgde Hazelhoff Guest Lecture

Wanneer niet alle monniken gelijk zijn: problemen van internationaal publiekrecht in de geld- en kapitaalmarkt.

Op donderdag 30 oktober 2014 verzorgde een wel heel eminent spreker de achtste Hazelhoff guest lecture. Dit leidde dan ook tot een toestroom van geïnteresseerden. Rutsel Martha, voormalig minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, voormalig General Council van Interpol en bovendien alumnus van de Universiteit Leiden, sprak over op de positie van Staten en intergouvernementele organisaties (IGO’s) binnen het internationaal financieel recht.

Andere monniken...

De heer Martha ging in op de wijdverspreide overtuiging dat iedere debiteur evenzeer gehouden is zijn schuld(en) te voldoen en dat het enkele zijn van Staat of IGO daarin geen verandering brengt. De vooraanstaande spreker kwalificeerde deze visie als een tekortkoming van het recht ten opzichte van de realiteit. Daarbij wees hij op de geringe mogelijkheden tot verhaal die een private partij heeft als zijn debiteur een Staat is en die Staat niet wil of kan betalen. Als rode draad in zijn lezing fungeerde de huidige Argentijnse problematiek , waar de Staat met wetgeving tracht te bewerkstelligen slechts een deel van haar schulden aan haar crediteuren te voldoen.

... andere kappen

Ook speelt een belangrijke rol dat Staten gehouden zijn hun betalingsbalans op orde te houden. De Staat kan zich volgens Martha dan ook niet losmaken van zijn staatsfunctie, ook niet als hij als marktpartij handelt en obligaties uitgeeft. Maar ook in hoedanigheid van crediteur verschilt een Staat of IGO van een private crediteur. Dit onderscheid is volgens Martha gelegen in de preferente crediteurspositie die IGO’s als het IMF zouden moeten genieten. Als zij geen voorrang meer zouden genieten boven andere schuldeisers zou dit het systeem ernstig ondermijnen omdat NGO’s dan niet meer in staat zouden zijn hulpbehoevende landen te hulp te schieten, aldus Martha.

Onderscheidend karakter van de Staat

De conclusie van deze Hazelhoff Guest Lecture was dat een rechtsstrijd tussen private partijen en een Staat niet zou moeten worden beslecht zonder rekening te houden met het onderscheidend karakter van de Staat. Om problemen, zoals die van Argentinië, in de toekomst te voorkomen meent Martha dat de door het IMF recent gekozen weg de juiste is. In de benadering van het IMF moet reeds bij de totstandkoming van het contract dat aan de relatie tussen private partij en Staat of IGO ten grondslag ligt rekening wordt gehouden met het bijzondere karakter van de Staat of IGO.

Rutsel Martha

Rutsel Martha is gespecialiseerd in internationaal publiekrecht en internationaal financieel recht. Momenteel is hij werkzaam in de particuliere sector in London, tot 2013 was hij General Counsel & Director Legal Affairs van het International Fund for Agricultural Development. Daarnaast is hij sinds 2007 visiting professor aan de Universiteit van Singapore geweest.  Hij was van 2004 tot 2008 General Counsel bij INTERPOL in Lyon en bekleedde van 1998 tot 2002 de functie van minister van justitie van de Nederlandse Antillen.

Hazelhoff Centre for Financial Law

De voorgaande Hazelhoff Guest Lectures werden verzorgd door Jan Kees de Jager, Nout Wellink, de curatoren van DSB Bank, Ben Knüppe en Rutger Schimmelpenninck, Global Head Collateral Management van ING Bank Jacques Sevat, ABN AMRO's Chief Economist, Han de Jong, Don Scott de Amicis, voormalig vice president en general counsel van de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) en Joanne Kellermann, directie lid van DNB. De Hazelhoff Guest Lectures worden georganiseerd door het Hazelhoff Centre for Financial Law. Het Hazelhoff Centre verzorgt ook de master Financieel Recht. Het Hazelhoff Centre, onderdeel van de Leidse rechtenfaculteit, richt zich op onderwijs en onderzoek op het terrein van het financiële recht in brede zin.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.