Universiteit Leiden

nl en

Piet Hein Donner Cleveringa-hoogleraar 2015

Piet Hein Donner bekleedt in het collegejaar 2015-2016 de Cleveringaleerstoel. Op 26 november houdt hij de jaarlijkse Cleveringa-oratie. Hierin richt hij zich op recht, vrijheid en verantwoordelijkheid: hoe die te behouden en te bewaken bij een veranderende betekenis van de staat.

Vice-president van de Raad van State

Mr. Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner (1948) is sinds februari 2012 vicepresident van de Raad van State. De Raad van State is enerzijds adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en anderzijds hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Donner heeft de dagelijkse leiding over dit Hoge College van Staat en is daarin voorzitter van de Afdeling Advisering. Hij is niet inhoudelijk betrokken bij de rechtsprekende taak van de Raad van State.

Tien jaar minister

Voordat hij vicepresident van de Raad van State werd, is Donner vanaf 2002 tien jaar minister geweest. Van 2002 tot 2006 was hij minister van Justitie in de kabinetten Balkenende I en II. Na een half jaar in de Tweede Kamer te hebben gezeten, werd hij in 2007 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het derde kabinet Balkenende. Van oktober 2010 tot december 2011 was hij wederom minister, ditmaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Piet Hein Donner volgde een studie Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde af in 1975 en was daarna werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en als raadsadviseur bij het ministerie van Justitie. In 1990 trad hij toe tot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarvan hij drie jaar later voorzitter werd. Van 1998 tot 2002 was Donner lid van de Raad van State.

Over de Cleveringaleerstoel
 
De Cleveringaleerstoel is een wisselleerstoel van één jaar. De Cleveringahoogleraar houdt zich afwisselend bezig met de Tweede Wereldoorlog of met vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid. Eerdere Cleveringahoogleraren waren onder anderen de historici Michael Ignatieff, Timothy Snyder en Hans Blom, voedselwetenschapper Louise Fresco en Leids bijzonder hoogleraar Job Cohen, destijds burgemeester van Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.