Universiteit Leiden

nl en

Minister Bussemaker presenteert het agenda hoger onderwijs 2015-2025 in de Campus Den Haag

Op dinsdag 7 juli presenteerde Minister Bussemaker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) het agenda hoger onderwijs 2015-2025 in de Campus Den Haag vestiging Schouwburgstraat. Tijdens deze presentatie informeerde Minister Bussemaker het publiek en de aanwezige pers in het auditorium de toekomstplannen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap voor het hoger onderwijs.

Speerpunten agenda hoger onderwijs 2015-2025

De ambitie is dat het hoger onderwijs er 4000 docenten bij krijgt. De verdeling van deze docenten betreft: 2500 docenten in het hbo en 1500 voor de universiteiten. Dit komt neer op 15% meer docenten in het hoger onderwijs dan op dit moment. Deze extra docenten worden betaald met de middelen die vrijkomen door de invoering van het studenten leenstelsel. Overige middelen die voortvloeien uit de introductie van het leenstelsel zijn bestemd voor 600 lectoren en 500 docentonderzoekers die zich met het onderwijs zullen bezighouden.  

Het onderwijs dient kleinschaliger te worden waarin er meer aandacht is voor unieke behoeften van studenten. Verder dienen onderwijsinstellingen meer middelen vrij te maken voor online onderwijs waarin studenten o.a. meer colleges kunnen volgen van topdocenten. Tot slot wil Minister Bussemaker met meer ruimte om vakken te combineren, de introductie van 3 jarige hbo-opleidingen voor vwo'ers en een uitbreiding van de studiekeuzecheck uitval verder reduceren.

Voor een kort fragment over wat er verandert voor de student zie: NOS.

Voor het gehele document "De waarde(n) van weten: Strategischce Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025" zie: Rijksoverheid.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.