Universiteit Leiden

nl en

Leidse onderwijsvernieuwing intensiveert relatie onderzoek en onderwijs

Onderwijsvernieuwing staat de komende jaren hoog op de agenda van de Universiteit Leiden. Vice-rector Simone Buitendijk lichtte tijdens de bijeenkomst op 8 juli de Leidse ambities toe. Als inspirerend voorbeeld wordt gekeken naar het University College London, dat recentelijk innoveerde door onderwijs en onderzoek meer te verweven.

Meerjarig programma

De Universiteit Leiden start een meerjarig programma onderwijsvernieuwing. Dit programma moet in de komende vier jaar uitvoering geven aan de onderwijsambities die geformuleerd zijn in het instellingsplan van de universiteit. Belangrijke thema’s daarin zijn onder andere: onderwijs gebaseerd op onderzoek, dat tevens actief en kleinschalig is en meer gericht op de individuele kwaliteiten van elke student; meer focus op de participatie van academici op de arbeidsmarkt; digitalisering; meer betrokkenheid bij studenten; 21e-eeuwse vaardigheden.

Nieuw perspectief

Vice-Rector Magnificus Simone Buitendijk lichtte tijdens de bijeenkomst op 8 juli de Leidse ambities toe. ‘We moeten ons realiseren dat in deze 21e eeuw de wereld steeds kleiner wordt, en dat het niet alleen meer gaat om de lokale problemen. Bij deze internationalisering hoort ook het benadrukken van diversiteit tussen studenten en hun achtergronden. Dat moeten we niet zien als een probleem, maar als een mogelijkheid. Die diversiteit moeten we in het onderwijs laten terugkomen. We willen de volgende generatie een nieuw perspectief bijbrengen.’

Londense voorbeeld

Het doel is om vanaf het eerstvolgende semester tot 2020 stapsgewijs te innoveren. Het University College London (UCL) voerde in 2014 al een dergelijk innovatieprogramma in, Connected Curriculum geheten, en is daarmee een voorbeeld voor de Leidse universiteit. Ook omdat in Leiden net als op UCL veel en hoogwaardig onderzoek plaatsvindt, waarbij het onderwijs niet mag achterblijven.

Breed publiek

Dr. Dilly Fung coördineert het Londense programma, dat over de hele breedte van de universiteit op onderzoek gebaseerd onderwijs toegepast in de opleidingen. De ambitie van UCL is om in de komende twintig jaar het gat te dichten tussen onderzoek en onderwijs. Als een van de belangrijkste veranderingen noemt zij het samenbrengen van studenten en wetenschappers en hun world-leading onderzoek. Maar het blijft niet bij kennismaken alleen. De studenten worden geacht het onderzoek intensief te bestuderen, de wetenschapper in kwestie kritisch te bevragen, en de resultaten van het onderzoek op een begrijpelijke manier over te brengen op een breed publiek. Zowel de studenten als wetenschappers van UCL zijn enorm enthousiast over deze ontwikkeling.

Enthousiast

Na de lezing van dr. Fung sloeg men direct spijkers met koppen: aanwezige studenten, docenten en medewerkers discussieerden met elkaar over wat Leiden van UCL kan leren, en hoe de samenwerking eruit kan zien. Ondanks vragen over de praktische uitvoerbaarheid van verschillende onderdelen, zag men veel potentie in een Leidse vertaling van de UCL-innovaties. Na het startschot deze middag zal de komende tijd met zoveel mogelijk betrokkenen gewerkt worden aan de Leidse onderwijsvernieuwingen.

(Coen van Beelen)

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.