Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse universiteiten ontvouwen gezamenlijke toekomstvisie

In 2025 geven de beste onderzoekers college en is het contact tussen studenten en docenten kleinschaliger en intensiever. Groei van het aantal universitaire studenten is niet langer de ambitie. Dat staat in de visie 'Goedemorgen professor; Visie op studeren in een nieuwe tijd’ die de Nederlandse universiteiten samen hebben ontwikkeld.

24/7 levendige dynamiek

Illustratie op de cover van de visie
Illustratie op de cover van de visie

Hoewel de digitalisering, internationalisering en flexibilisering van het onderwijs gestaag doorzetten, blijven universiteiten geloven in het belang van een aantrekkelijke en moderne universiteitscampus met een 24/7 levendige dynamiek waar de academische vorming door persoonlijke ontmoeting tussen studenten en docenten centraal staat. Nog meer dan in 2015 is de campus een plaats om kennis uit te wisselen en daarop te reflecteren. Studenten krijgen meer individuele feedback en meer begeleiding die door meer docenten wordt gegeven. 'Meer docent per student' is het streven; niet langer is het de ambitie om zoveel mogelijk studenten naar de universiteit te halen.

Meer dan academische vorming

Deel uitmaken van een universitaire gemeenschap en daarin actief participeren draagt sterk bij aan de academische vorming, stellen de universiteiten. Bovendien is de campus een uitgelezen plaats voor andere vormende culturele en sociale activiteiten, evenals voor het opzetten van start ups. De campus wordt zo nog meer een broedplaats voor innovatie en creativiteit en biedt bovendien een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven uit binnen- en buitenland.

Gesprekken met stakeholders

De visie is een weergave van de discussies over de toekomststrategie die de universiteiten de afgelopen periode in hun vereniging, de VSNU, met studenten, medewerkers en andere stakeholders voerden. Daarbij is gezocht naar de gemeenschappelijke factoren: de toekomst is niet voor alle universiteiten dezelfde, daarvoor is de diversiteit tussen opleidingen, disciplines en ambities te groot. De universiteiten voeren daarom ook een eigen instellingspecifieke agenda.

Bespreking in eigen kring

De komende tijd bespreken de universiteiten de visie in hun eigen universitaire gemeenschap. De meeste ambities kunnen de instellingen zelf verwezenlijken, voor andere is de overheid nodig. Dat geldt bijvoorbeeld op het punt van het terugdringen van de bureaucratie en terughoudendheid wat betreft nieuwe prestatieafspraken. De universiteiten verwelkomen de middelen die vrijkomen nu het beurzenstelsel sterk is versoberd maar vragen de overheid ook om realistisch te zijn. De middelen die voor de universiteiten beschikbaar komen bedragen geen 1 miljard euro maar 230 miljoen euro. Ze komen bovendien geleidelijk vrij en zijn pas over een kleine tien jaar op hun hoogtepunt.

Presentatie door VSNU-voorzitter Karl Dittrich

Goedemorgen professor; Visie op studeren in een nieuwe tijd werd op 12 juni wereldkundig gemaakt bij Tilburg University. VSNU-voorzitter Karl Dittrich overhandigde het rapport aan studenten en medewerkers van die universiteit tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle universiteiten.

Goedemorgen professor; Visie op studeren in een nieuwe tijd, VSNU, 2015

(CH/bron: VSNU)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.