Universiteit Leiden

nl en

Het mysterie van een scheepsmodel uit 1560

Louis Sicking gaat met het Dr. Ernst Crone Fellowship van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam onderzoek verrichten naar een uniek scheepsmodel in zijn collectie: het model van een oorlogsschip uit 1560.

Het is voor zover bekend het oudste complete Nederlandse scheepsmodel dat bewaard is gebleven. De herkomstgeschiedenis gaat niet verder terug dan tot het einde van de 19de eeuw. Op het model is rondom een tekst geschilderd, die ontleend is aan de Bijbel. Recente publicaties over de Habsburgse marine in de Nederlanden in de 16de eeuw en recent onderzoek van het museum naar de provenance hebben de vraag doen rijzen of dit model hiermee mogelijk een relatie heeft.

De hoofdvraag van het onderzoek is: wat is de vermoedelijke context geweest waarin dit model tot stand kwam? Hiervoor is maritiem-historisch onderzoek nodig maar ook scheepsbouwkundig, iconografisch, heraldisch en letterkundig onderzoek. Het onderzoek naar het model zal worden ondersteund met technisch onderzoek. Het onderzoek zal worden gebruikt voor een expositie over dit bijzondere scheepsmodel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.