Universiteit Leiden

nl en

Vijftiende partner sluit zich aan bij Economische Agenda Leidse regio

De ondernemersvereniging van het Bio Science Park sluit zich als vijftiende partner aan bij de Economische Agenda Leidse regio.

'Vooral dwarsverbanden interessant'

Harry Flore, voorzitter van Ondernemersvereniging Bio Science Park (OV BSP) en directeur van HAL Allergy: 'We willen ons in het bijzonder aansluiiten bij het project dat erop gericht is het vestigingsklimaat van ons park versterken. Verder hebben we interesse in het project Centrum voor Vitaliteit, het Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie, en het project Kennis koppelen aan de markt. Vooral de dwarsverbanden in de samenwerking tussen deze projecten zijn interessant, vooral als het gaat om het aantrekken van investeringen en het vasthouden en creëren van werkgelegenheid.'

Breed samenwerkingsverband

De Economische Agenda Leidse regio is een samenwerkingsverband van overheden, ondernemers en de onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio, waaronder de Universiteit Leiden. Er wordt gewerkt aan acht concrete projecten die het investeringsklimaat in de regio moeten versterken ten gunste van de werkgelegenheid. Coördinatie van de projecten is ondergebracht bij Stichting Economie071.

Universiteit dubbel verbonden aan Economie071

De Universiteit Leiden is dubbel verbonden aan de Stichting Economie071 in de persoon van de vicevoorzitter van het College van Bestuur, Willem te Beest. Hij vertegenwoordigt de universiteit als kennisinstelling in Economie071 en tevens is hij voorzitter van de Stichting Bio Science Park. Die ontwikkelt het Park dat voor meer dan de helft op grondgebied van de universiteit ligt.

(CH)

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.