Universiteit Leiden

nl en

Oratie Willem van Boom: ‘Door meten tot weten’

‘Door meten tot weten’ verwijst naar de lijfspreuk van natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes. Zijn borstbeeld met lijfspreuk staat voor het Kamerlingh Onnes gebouw, waar de Leidse rechtenfaculteit gevestigd. Hoe verhoudt die lijfspreuk ‘door meten tot weten’ zich tot het werk dat wordt verricht op rechtenfaculteiten? Oratie 22 mei.

Rechtenfaculteiten ‘kruispunten’ van verschillende wetenschapsopvattingen

Die vraag is niet eenvoudig want het is geen evidentie dat een rechtenfaculteit zich afficheert als bolwerk van exactheid. Juristen houden zich immers vooral bezig met taal, tekst, systematisering, logische argumentatie, overtuiging en een betere wereld. Zij postuleren normen, debiteren tegeltjeswijsheden, argumenteren met verwijzing naar rechtssysteem, wet, rechtspraak, literatuur; maar zelden zie je ze meten of verwijzen naar systematische waarneming. Dus wat gebeurt er als we op rechtenfaculteiten gaan meten?  In zijn oratie stelt Van Boom onder meer vast dat meting uitwijst dat rechtenfaculteiten ‘kruispunten’ van verschillende wetenschapsopvattingen zijn.  En dat gegeven heeft consequenties waarop wij als rechtswetenschappers antwoorden moeten geven.

In zijn oratie belicht Van Boom een aantal van de uitdagingen die rechtswetenschappers– en dus ook privaatrechtswetenschappers – daarbij te wachten staan, bijvoorbeeld het verder verbeteren van de manier waarop zij kwaliteit van onderzoek meten.  

Over de orator

Willem van Boom (1969) bekleedde eerder leerstoelen te Tilburg, Rotterdam en de Durham (VK).  Sinds 2014 is hij hoogleraar civiel recht te Leiden. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Haag. Het onderzoek en onderwijs van Van Boom bestrijkt privaatrecht in brede zin, maar omvat ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek. Van Boom heeft grote belangstelling voor multidisciplinair onderzoek naar werking van het privaatrecht in ‘de echte wereld’ – vandaar dat hij regelmatig samenwerkt met sociaalwetenschappers.

Praktische informatie

Op 22 mei 2015, 16.15 uur, spreekt prof. Willem van Boom zijn oratie uit ter gelegenheid van de aanvaarding van de leerstoel Civiel Recht.

Locatie het Academiegebouw, Rapenburg 73,  2311 GJ Leiden

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.