Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen: Thérèse Peeters

Sinds februari 2015 werkt Thérèse Peeters als promovenda aan een onderzoek naar het belang van vertrouwen tijdens de Contrareformatie. Ze richt zich met name op het succes of falen van (nieuwe) religieuze ordes in zeventiende-eeuws Genua. Promotoren zijn prof. Judith Pollmann en Felicia Roşu.

Italiaans en geschiedenis

In 2008 ben ik vanuit het zuidelijke Den Bosch naar Leiden gekomen om Italiaans te studeren. Ik had een voorliefde voor Italië vanwege de rijke cultuur en de vriendschappen die ik er door de jaren heen had opgedaan. Omdat ik tijdens het eerste jaar meer uitdaging zocht, ben ik ook eerste- en tweedejaarsvakken geschiedenis gaan volgen.  Mij trok vooral het feit dat alle aspecten van het leven in de studie aan bod komen (politiek, cultuur, religie, filosofie, economie etc.) en dus besloot ik ook geschiedenis te gaan studeren.

Brieven uit de Vaticaanse archieven

De interesse in het doen van historisch onderzoek is eigenlijk pas gekomen tijdens de researchmaster Medieval and early modern European history. Als student-assistent heb ik gedurende die tijd gewerkt aan een transcriptieproject onder leiding van dr. Felicia Roşu. Doel van dat project was om alle zeventiende-eeuwse bronnen uit de Vaticaanse archieven die te maken hebben met de Lazaristen (een congregatie van priesters en lekenbroeders, ontstaan begin zeventiende eeuw) online beschikbaar te maken. Hiervoor moesten honderden stukken in vroegmodern Italiaans en Latijn getranscribeerd en geanalyseerd worden. Met name de brieven die over en weer gingen tussen Propaganda Fide – het departement van het Vaticaan dat over missie gaat – en de missionarissen in oorden als Madagaskar, de Schotse Hooglanden en Noord Afrika, fascineerden me. Voor mijn masterscriptie heb ik uitgezocht hoe deze communicatie precies liep en wat de invloed van de vaak heel moeizame correspondentie was op de missies zelf en op het moreel van de missionarissen.

Vertrouwen in de Contrareformatie

Vertrouwen bleek essentieel om het succes of falen van de communicatie tussen Rome en de missies te begrijpen. Maar ook op andere gebieden tijdens de zeventiende-eeuwse Contrareformatie, die toch een soort antwoord was op de grote vertrouwensbreuk van de Reformatie, spelen vertrouwen en wantrouwen een belangrijke rol. Dit komt duidelijk naar voren als je de ontwikkeling van een nieuwe orde als die van de Lazaristen onderzoekt, met name hoe ze zich weet te vestigen in andere gebieden (zoals in Genua) en vertrouwen weet te winnen binnen de verschillende lagen van de kerk. Ik ben erg blij dat mijn voorstel om onderzoek te doen naar het belang van vertrouwen tijdens de Contrareformatie is verwelkomd binnen het instituut en dat ik sinds februari hier in Leiden heb mogen beginnen aan mijn onderzoek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.