Universiteit Leiden

nl en

Universiteit wil overgang studenten naar arbeidsmarkt versoepelen

Hoe bereidt een student zich zo goed mogelijk voor op de arbeidsmarkt? Welke rol kan de universiteit daarin spelen? Over deze vragen discussieerden zo’n 80 Leidse studenten, docenten, bestuurders en beleidsmakers op een bijeenkomst op 2 april bij de Universiteit Leiden.

Leiden University Career Zone

De themabijeenkomst Student en arbeidsmarkt leverde input voor een plan dat de Leidse universiteit maakt om de overgang van studenten naar de arbeidsmarkt te begeleiden en, waar mogelijk, te verbeteren. Inmiddels is ook een nieuwe website in de lucht die de studenten over belangrijke aspecten van hun toekomst informeert: Leiden University Career Zone.

80 studenten, docenten, bestuurders en beleidsmakers
80 studenten, docenten, bestuurders en beleidsmakers

Veranderende markt

Vice-rector Simone Buitendijk: 'Wat kan de universiteit doen?'
Vice-rector Simone Buitendijk: 'Wat kan de universiteit doen?'

Vice-rector Simone Buitendijk zei in haar introductie dat ze het belangrijk vindt dat de universiteit werk maakt van de aansluiting op de arbeidsmarkt. ‘Het staat in onze missie dat we goede studenten voor de arbeidsmarkt willen afleveren. De wereld om ons heen is complex en verandert razendsnel. Daarom willen we die veranderende markt in kaart brengen, evanals de (academische) vaardigheden die de student van morgen nodig heeft. Ook kijken we wat we zelf als universiteit nog meer kunnen doen om onze studenten beter te voorbereiden en te begeleiden.’

21st century skills

Om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt hebben studenten niet alleen een goede opleiding nodig, maar ook zogenoemde 21st century skills. Dus wil de universiteit studenten helpen deze vaardigheden te ontwikkelen: het vermogen samen te werken in teams, internationale en interculturele competenties, ondernemerschaps- en leiderschapsvaardigheden en digitale competenties.

Plannen

De Leidse universiteit wil studenten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt door:

  • Meer aandacht voor deze vaardigheden en voor carrièreplanning in het onderwijs en meer aandacht voor contact met werkgevers tijdens de opleiding (onder meer stages). 

  • Studenten beter te informeren over alle faciliteiten en mogelijkheden die er zijn, onder meer door de nieuwe website Leiden University Career Zone

  • Innovatieve samenwerking binnen de universiteit en met andere partijen (bedrijfsleven, overheid), zoals Economie071, Lugus, Leiden Leadership Programme, Leiden Bio Science Park en LURIS.

Flexibele arbeidsmarkt

Hoe ziet die arbeidsmarkt voor onze alumni eruit? Op de bijeenkomst schetste de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen de arbeidsmarkt anno nu: steeds meer flexibel werk vooral onder jonge werknemers, nieuwe soorten werk en oplopende kans op werkloosheid voor hoogopgeleiden. Hij bepleitte dat universiteiten zich inspannen om de kloof tussen studie en werk te verkleinen. Netwerken zijn daarbij volgens hem de sleutel.

Best practice van Exeter

De University of Exeter doet al heel veel om haar studenten beter voor te bereiden op een baan. Paul Blackmore, hoofd Employability and Graduate Development van deze Britse universiteit, liet in hoog tempo zijn Leidse gehoor zien wat hij met zijn team allemaal doet. Zoals een career zone, allerlei faciliteiten, een website, en veel samenwerking met partners. Zijn twee belangrijkste adviezen voor Leiden: vroeg beginnen (al in het eerste jaar) en de nadruk leggen op de zelfredzaamheid van studenten.

Willem te Beest bereidt zich voor op de presentatie van de beste ideeën.
Willem te Beest bereidt zich voor op de presentatie van de beste ideeën.

Ideeën van Leidse studenten en medewerkers

Tijdens de lunch konden Leidse studenten en medewerkers hun ideeën opperen. Vice-voorzitter Willem te Beest presenteerde de beste. Deze ideeën zijn te verdelen in drie categorieën: het aanpassen van het studieprogramma, bewustwording onder studenten (en docenten) en ondersteuning van studenten.

Enkele suggesties:

  • Organiseer direct bij aankomst op de universiteit een ‘loopbaanbewustwordingsdag’ voor studenten.   

  • Bied loopbaanoriëntatie aan als keuzevak in het curriculum, of zelfs als onderdeel van het vaste curriculum.    

  • Bied stages aan die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van soft skills (persoonlijke, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden).    

  • Laat de student in zijn eerste jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)  maken voor zijn gehele studietijd.   

  • Stel per faculteit een loopbaanadviseur/alumninetwerker aan die kan zorgen voor een goede aansluiting van studentprofielen op de behoefte van het werkgevers. Alumni spelen hierin een cruciale rol.     

  • Creëer internationale/interculturele groepen van studenten zodat ze, om van elkaar te leren, gedurende hun studietijd in diverse groepen samenwerken.

(MH)

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.