Universiteit Leiden

nl en

Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen

Uit literatuuronderzoek blijkt: testen op meerdere variabelen verbetert selectie 'aan de poort'.

Een internationaal literatuuronderzoek door het ICLON en de Hogeschool Amsterdam wijst uit: lerarenopleidingen die hun studenten ‘aan de poort’ willen selecteren, doen er goed aan een procedure te hanteren waarbij wordt getest op meerdere variabelen in plaats van slechts één.

Lees meer op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsondezoek.


Foto: Andersen Ross / Blend / Learning Pictures / Universal Images Group

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie