Universiteit Leiden

nl en

Efficiënter gebruik van onderzoeksapparatuur door universiteiten en bedrijven

Universiteit Leiden maakt haar publiek gefinancierde onderzoeksapparatuur toegankelijk voor andere universiteiten en bedrijven middels de ‘Open Access Research Infrastructure’ (OARI) portal. Dit stimuleert het gebruik, verhoogt de bezettingsgraad en voorkomt dat apparaten onnodig worden aangekocht. Lancering 29 april.

Ruim 50 apparaten

De portal bevat een online database van ruim 50 apparaten met bijbehorende expertise en dit zal de komende periode worden uitgebreid met apparaten van verschillende disciplines. Ook andere universiteiten en kennisinstellingen zijn van harte welkom om hun publiek gefinancierde onderzoeksapparatuur via OARI.nl aan te bieden. De portal is toegankelijk voor wetenschappers van kennisinstellingen en het bedrijfsleven en vanaf 29 april te bekijken via  www.oari.nl.

Maatschappelijke rol

De portal OARI maakt de onderzoeksinfrastructuur die met publieke middelen is bekostigd zichtbaar en toegankelijk. Naast een efficiënter gebruik van de apparaten zijn nieuwe samenwerkingsverbanden, aantrekken van (inter-) nationaal talent en het versterken van ondernemerschap belangrijke doelen.

Wetenschapsvisie

Dit initiatief past bij de Wetenschapsvisie van het kabinet, de Europese visie op onderzoek en de ambities van de grootste publieke financier van onderzoeksfaciliteiten NWO. Met de Wetenschapsvisie 2025 wil het kabinet strategischer inzetten op (grootschalige) infrastructuur door onder meer het gebruik ervan beter te organiseren om optimale benutting te bevorderen. Ook de Europese Commissie benadrukt binnen het programma Horizon2020 de excellentie en toegankelijkheid van Europese onderzoeksfaciliteiten.

‘Voor succes in onderzoek is toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten essentieel’  Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid, 2013, Maatwerk in Onderzoeksinfrastructuur.

Praktische informatie

Datum:  Woensday 29 April 2015
Tijd:      13:45 – 16:00 uur.
Locatie:  Gorlaeus Laboratoria, Science Club 
Contact:  oari@science.leidenuniv.nl

Programma

13:45 Inloop met koffie en thee
14:15 Opening door de heer prof. dr. Geert de Snoo, decaan 
14:20 Presentatie door de heer dr. Eppo Bruins, directeur STW
14:35 Presentatie door mevrouw dr. Nora van der Wenden, directeur Onderzoek en 
          Wetenschapsbeleid, Ministerie van OCW
14:50 Opening portal door de heer drs. Willem te Beest, vice-voorzitter van het 
          College van Bestuur Universiteit Leiden
15:00 Receptie
16:00 Sluiting

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.