Universiteit Leiden

nl en

Ondertekening Intentieverklaring samenwerking Regionaal Steunpunt Leiden

Op 25 maart werd op feestelijke wijze de intentieverklaring tot samenwerking in het Regionaal Steunpunt Leiden bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen getekend. Vice-decaan Han de Winde en directeur Jacqueline Hoornweg zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “Ik ben trots dat vandaag vier grote Leidse partners en maar liefst zestien schoolleiders de bereidheid hebben om met ons het Regionaal Steunpunt verder te ontwikkelen en dit is pas het begin! ”, zo opende Jacqueline Hoornweg de bijeenkomst. In de komende tijd gaan we nog veel meer enthousiaste scholen bezoeken want er zijn veel aanmeldingen.

Rector Annick deZitter van het Da Vinci College legde tijdens de bijeenkomst uit dat het Regionaal Steunpunt goed past bij ontwikkelingen in haar school. Het is belangrijk dat we in de onderwijsketen goed met elkaar samenwerken, dat docenten elkaar weten te vinden en dat scholen terecht kunnen bij de universiteit als ze begeleiding in onderzoek, zoals bij het profielwerkstuk, willen verbeteren”. Met haar woorden sloot zij aan bij het motto van het Steunpunt: inspireren, motiveren en professionaliseren. Wethouder onderwijs van de Gemeente Leiden gaf ook zijn mening: “ Leiden is een krachtige gemeente die uitblinkt in kennis. Wij zijn een echte kennisstad en het is van cruciaal belang dat wij elkaar daarin opzoeken en verder helpen. Ik vind het mooi om te zien dat dit Regionaal Steunpunt juist daarin ambities heeft en ook het bedrijfsleven en onderwijs aan elkaar verbindt”.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst bestond uit het ondertekenen van afspraken tot samenwerking. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Het Interfacultair Centrum voor de Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing, beiden van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden, Cluster Techniek en de gemeente Leiden ondertekenden de intentieverklaring samen met 16 scholen voor Voortgezet Onderwijs. Na de handtekening legden alle ondertekenaars namens hun instelling op een groot bord een stukje van het logo van het Regiobaal Steunpunt. Zo bouwden ze met elkaar al symbolisch aan dit initiatief.

Professor Mathieu Noteborn, directeur van het Junior Science Lab (JSL), trakteerde daarna het publiek op een klein stukje onderwijs dat hij voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs met zijn JSL verzorgt. Hoe inspirerend en vooral actueel kan bètaonderwijs wel niet zijn? Want aan de hand van de case Marianne Vaatstra die onder dramatische omstandigheden is vermoord, werd duidelijk hoe wetenschappers er aan bijdragen dat misdadigers de dans niet ontspringen. “Zo kun je op een voor leerlingen begrijpelijke wijze laten zien hoe belangrijk bijvoorbeeld forensisch DNA onderzoek is”. Als onderwijs dicht bij de belevingswereld van kinderen komt raken ze geïnspireerd, volgens Hoornweg. “Ze worden nieuwsgierig en gaan vragen stellen. En dat is wat er in het onderwijs méér moet gebeuren. Door de actuele (onderzoeks)kennis en de toepassing in het huidige bedrijfsleven dicht bij de leraren te brengen, kunnen zij hun leerlingen verder uitdagen. Wij denken dat je zó het bètaonderwijs excellenter maakt. En dat is onze missie. Wij willen graag uitgroeien tot hét bèta loket van de regio”.

Docenten ondersteunen en inspireren 

‘Een van onze doelen is dat docenten op middelbare scholen en op de universiteit beter weten wat ze aan elkaar hebben, zodat de vakaansluiting ook verbetert’, vertelt Jacqueline Hoornweg. `We willen middelbareschooldocenten van bètavakken ondersteunen en inspireren. Dit doen we onder meer door Docent Ontwikkel Teams (DOTS) samen te stellen. Dit zijn vaknetwerken waarin leraren samen met professionals uit het bedrijfsleven, studenten en docenten uit het hoger onderwijs (Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden)  lesmaterialen ontwikkelen. Drie DOTS draaien al, en het steunpunt heeft de intentie meer activiteit te gaan ontwikkelen op dit gebied.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.