Universiteit Leiden

nl en

Aftasten op eerste bijeenkomst Nieuwe Universiteit Leiden

In navolging van De Nieuwe Universiteit, de studentenprotestbeweging aan de UvA, hebben nu ook Leidse studenten en docenten zich georganiseerd. Solidair met de Amsterdammers heten ze De Nieuwe Universiteit Leiden. Op 3 maart was de eerste bijeenkomst.

Ondergronds verzet

Logo van De Nieuwe Universiteit Leiden
Logo van De Nieuwe Universiteit Leiden

Er hangt een sfeer van ondergronds verzet. In een kelderzaaltje van de Faculteit der Sociale Wetenschappen vindt de eerste bijeenkomst van De Nieuwe Universiteit Leiden plaats. Locatie en tijd zijn gecommuniceerd via Facebook en meerdere keren gewijzigd. Toch zijn alle stoelen bezet. Er zijn zo’n honderd studenten en docenten aanwezig. Laatkomers zien zich genoodzaakt achterin de zaal een staanplaatsje te zoeken.

Universiteit claimen

De organisatie, bestaande uit drie mannen die voorlopig anoniem wensen te blijven, neemt het woord en betuigt steun aan het Amsterdamse verzet. Een korte samenvatting van het probleem volgt: ‘Er wordt draconisch bezuinigd op geesteswetenschappen, beslissingen zijn volstrekt willekeurig en niet legitiem, en er is sprake van een grote top-down-cultuur. Universiteiten worden gerund als bedrijven die werknemers aan de economie moeten leveren; onderdelen die niet winstgevend zijn worden wegbezuinigd. Studenten en personeel in Amsterdam willen hun universiteit terug, en deze zelf besturen.’

Klein en groot leed

De vraag is alleen wat precies de problemen van Universiteit Leiden zijn. Daar heeft de organisatie nog geen pasklaar antwoord op. Om erachter te komen volgt een twee uur durende vergadering waarin iedereen zijn zegje mag doen. Klein leed, zoals iemand die voor de juiste boeken niet in een vakgroepsbibliotheek terecht kan, maar ook grotere problemen, zoals de vrees dat het voortbestaan van kleine studies in gevaar komt omdat te weinig mensen ze studeren.

Welwillend

Een veelgenoemd landelijk probleem is dat studenten geen inspraak hebben op bestuurlijk vlak. Een aanwezig student-lid van een van de faculteitsbesturen geeft aan dat Leiden een studentlid juist een volwaardige stem geeft, en dat is meer dan de Nederlandse wet vraagt. Benadrukt wordt ook dat veel bestuurders welwillend zijn, maar worden beperkt door de regels.

Manifest

Duidelijk is dat de Leidse beweging structuur nodig heeft, en bovenal een manifest waarin de ideologische ideeën en verlangens staan verwoord. De komende tijd kan iedereen punten aandragen; op de volgende bijeenkomst zal daarover worden gestemd. Uiteindelijk hoopt de beweging naar buiten te kunnen treden met een duidelijke boodschap.

Democratischer bestuur

Eveliene Veen, masterstudent Geschiedenis, is naar de bijeenkomst gekomen omdat ze nieuwsgierig is naar de problemen van haar medestudenten. ‘Ik steun de roep om brede ideologische veranderingen. Het bestuur van de universiteit moet transparanter en democratischer.’ Veen gaat meehelpen in de organisatie en zal zeker naar de volgende vergaderingen gaan. ‘Het was een interessante bijeenkomst. Ik hoop wel dat er een duidelijke agenda komt. Nu was het voornamelijk aftasten en sfeer proeven.’
 
(Coen van Beelen)

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.