Universiteit Leiden

nl en

NWO subsidie voor project: The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848

Judith Pollmann en Henk te Velde kregen uit de Vrije Competitie Geesteswetenschappen van NWO de middelen voor een project getiteld The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848.

Volgens de gangbare visie kent de Nederlandse geschiedenis een breuk rond 1800 van de lokaal georiënteerde Republiek naar het nationale koninkrijk. Dit project stelt de effecten van deze breuk en internationaal geaccepteerde ideeën over ‘modernisering’ en ‘nationalisering’ ter discussie, en onderzoekt de verrassende veerkracht van stedelijke en provinciale identiteiten.  

De hypothese van Pollmann en Te Velde is dat de radicale ‘moderne’ politieke veranderingen op nationaal niveau alleen mogelijk waren door continuïteit: continuïteit in de organisatie van het sociale leven op het regionale en lokale niveau en vooral ook in de betrokkenheid van burgers bij hun lokale en regionale gemeenschap. 

Het ongebruikelijke uitgangspunt van dit project moet het in de eerste plaats mogelijk maken te verklaren waarom ondanks de radicale politieke veranderingen en de economische malaise de maatschappelijke samenhang rond 1800 zo goed overeind bleef. Daarnaast gaat het project laten zien waarom ondanks de breuk rond 1800, tradities van politiek overleg en zoeken naar consensus aan het einde van de negentiende eeuw weer terugkeerden. Dit grensoverschrijdende project past goed in de ‘diachrone’ ambities van de sectie Vaderlandse Geschiedenis, die eerder al leidden tot hoorcolleges en bundels over het poldermodel en orangisme. Bovendien zal het project een bijdrage leveren aan de internationale en interdisciplinaire discussie over ‘modernisering’ en breuk of continuïteit van de vroegmoderne naar de moderne geschiedenis. 

Het project gaat in juli 2015 van start, en het onderzoeksteam is al compleet. Naast collega’s Diederik Smit en Carolien Boender, zal ook dr. Joris Oddens het team komen versterken. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.